Aanmelden Dag van de Hond 2018

Aanmelden deelnemer / locatie Dag van de Hond 2018

De Dag van de Hond is een initiatief van de Raad van Beheer. 

 

Deename als locatie is uitsluitend mogelijk als aangesloten vereniging / lid van de Raad van Beheer, als werkgroep of kringgroep van een aangesloten rasvereniging of als lid van de stichting GGB. 

 

Aanmeldformulier Dag van de Hond 2018


Gegevens locatie