Inschrijven Raad van Beheer Youth Zomerkamp 2017

Inschrijven Raad van Beheer Youth Zomerkamp 2017

Hieronder kun je je opgeven voor het Zomerkamp 2017.
Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag dan een ouder/verzorger om mee te kijken en akkoord te gaan met de voorwaarden.  


Voorwaarden

Tijdens het Zomerkamp georganiseerd door Raad van Beheer Youth op dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 augustus 2017 zijn er continue minimaal 5 begeleiders aanwezig, inclusief BHV'er en EHBO'er. Overdag zijn er daarnaast nog minimaal 2 vrijwilligers extra.

Het Zomerkamp is voor deelnemers van 8 tot en met 21 jaar. De hond moet onder controle staan van de deelnemer. De leiding heeft op elk moment tijdens het Zomerkamp (vanaf dinsdag 15 augustus 15.00 uur tot donderdag 17 augustus 17.00 uur) het recht de combinatie deelnemer/hond uit te sluiten van verdere deelname en de ouder/verzorger op de hoogte te brengen. Daarnaast heeft de leiding het recht in te grijpen tijdens risicomomenten. De hond dient in een bench alleen gelaten te kunnen worden.

Het Zomerkamp is voor de deelnemers all-inclusieve. Voor de hond moet er wel voer meegebracht worden.

Tijdens het Zomerkamp wordt er geen alcohol geschonken en gedronken, ook niet door de leiding. Mobiele telefoons worden ingenomen door de leiding bij binnenkomst en op vaste momenten terug gegeven aan de deelnemers.

Let op: het versturen van het formulier is nog geen bevestiging van deelname. De commissie bekijkt elke opgave eerst en zal dan laten weten of het akkoord is. Je wordt dan ook gevraagd te betalen. Na ontvangst van betaling, is de aanmelding definitief. 

Met het versturen van dit aanmeldingsformulier gaat een ouder/verzorger akkoord met de voorwaarden en bevestigd hiermee deze gelezen te hebben.

Medicijnprotocol

Bij de inschrijving vragen we naar (medische) bijzonderheden bij de deelnemer. Het is van groot belang dat de begeleiders van het Zomerkamp op de hoogte zijn van bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën of andere zaken die met gezondheid te maken hebben.

De begeleiders van het Zomerkamp zijn niet bevoegd tot medisch handelen of het toedienen van medicijnen, de aanwezige BHV’ers en/of EHBO'ers vormen hierop een uitzondering.

Wanneer het medisch noodzakelijk is dat bepaalde medicijnen tijdens het Zomerkamp worden toegediend, kunnen ouders aan de begeleiding van het Zomerkamp vragen of een begeleider deze middelen kan verstrekken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld medicatie voor ADHD, een antibioticakuur, een inhalator voor astma en dergelijke. Er moet dan een schriftelijke overeenkomst worden gesloten. Het formulier dat daarvoor moet worden ingevuld en ondertekend wordt op aanvraag toegestuurd. Wanneer het om middelen gaat die zonder recept verkrijgbaar zijn, volstaat een eenvoudiger formulier. Ook deze wordt op aanvraag toegestuurd. Deelnemers mogen geen medicijnen meebrengen of innemen zonder dat de begeleiders hiervan op de hoogte zijn gesteld, ook niet wanneer het bijvoorbeeld slechts om een hoestdrankje of neusdruppels gaat.

Gegevens deelnemer

Gegevens hond

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)