Afgelast - Kennis Tour - HD, ED, patella luxatie en andere skeletaandoeningen

11 nov 2020

Lezing Kennis Tour

Locatie

Informatie

Dysplasie van heupen (HD) en ellebogen (ED) komt in verschillende mate, alleen of in combinatie, voor bij verschillende hondenrassen en kan leiden tot meer of minder ernstige kreupelheid. De beoordeling van de aanwezigheid en de gradering van deze dysplasieën wordt in het kader van de door de Raad van Beheer georganiseerde screening, verricht door een beoordelingspanel aan de hand van hoog kwalitatieve röntgenopnamen. Tijdens de lezing zal getoond worden hoe de röntgenopnamen gemaakt worden en wat daarop te zien kan zijn, en worden beelden getoond van honden-patiënten die lijden aan de verschillende soorten dysplasie. 
Patella luxatie (PL) is een aandoening die tot permanente of wisselende kreupelheid kan leiden, waarbij de diagnose níet op de röntgenfoto, maar bij de hond zelf gesteld moet worden door de beoordelend dierenarts, die door de RvB werd geselecteerd. De wijze van onderzoek wordt getoond en de verschillende graderingen worden besproken. 
Enkele minder vaak voorkomende erfelijke skeletaandoeningen bij honden van kleine en van grote rashonden, waarop niet wordt gescreend in Nederland, zoals ‘de ziekte van Calvé-Legg-Perthes, Craniomandibulaire Osteopathie, Erfelijke Elleboogluxatie, Dwerggroei en spondylose worden geïllustreerd en besproken.

 

Over de spreker

Na zijn afstuderen en een korte periode in de praktijk, ging Prof. dr. H.A.W. Hazewinkel werken op de Universiteitskliniek van Gezelschapsdieren in Utrecht. Hij promoveerde op het gebied van de invloed van voedingssamenstelling op de skeletontwikkeling van snelgroeiende, jonge honden. Hij werd specialist Chirurgie van Gezelschapsdieren en ook specialist Veterinaire Voeding bij Gezelschapsdieren en werd hoogleraar op de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren; hij begeleidde onderzoek naar de invloed van voeding op het skelet en diverse researchprojecten op het gebied van erfelijkheid van skeletontwikkelingsstoornissen. 
Hij ging in 2014 met pensioen van de Universiteit, maar blijft sinds 1978 betrokken bij de HD-screening en richtte met anderen de ED-commissie op en verrichtte PL-screeningsonderzoek met zijn voorganger Prof Meutstege, deze ED en PL screening werd later door de RvB voortgezet. Tevens is hij voorzitter van de International Elbow Working Group, een groep dierenartsen die kennis verwerft en verspreidt met betrekking tot elleboogdysplasie bij honden.

Organisatie