Diskwalificaties

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming publiceren wij geen overzicht meer met gediskwalificeerde personen. Wil je weten of iemand gediskwalificeerd is, dan kun je een gemotiveerd verzoek om informatie indienen. Je moet dan duidelijk maken dat je een gerechtvaardigd belang hebt om deze informatie te ontvangen. 


Voor diskwalificaties ingegaan vóór 1 januari 2013 geldt het volgende:

Gediskwalificeerde personen mogen gedurende de duur van hun diskwalificatie geen honden uitbrengen op exposities of wedstrijden. Ook hebben ze geen toegang tot gebouwen en terreinen waar exposities of wedstrijden plaatsvinden en mogen ze niet bij de voorbereiding of organisatie van exposities of wedstrijden betrokken worden. Fokken ze gedurende hun diskwalificatie honden, dan schrijven wij deze niet in de Nederlandse stamboekhouding in.

 

Voor diskwalificaties ingegaan ná 1 januari 2013 geldt het volgende:

Gediskwalificeerde personen worden voor de duur van hun diskwalificatie uitgesloten van deelname aan de georganiseerde kynologie. Dat houdt formeel in dat:

  1. Zij tijdens de duur van hun diskwalificatie geen honden mogen uitbrengen op exposities en wedstrijden;
  2. Honden, waarvan zij eigenaar zijn tijdens de duur van hun diskwalificatie, niet mogen worden toegelaten op exposities en wedstrijden;
  3. Zij tijdens de duur van hun diskwalificatie geen toegang hebben tot gebouwen en terreinen waar exposities of wedstrijden worden gehouden;
  4. Zij tijdens de duur van hun diskwalificatie niet betrokken mogen zijn bij de voorbereiding of organisatie van exposities of wedstrijden;
  5. Door hen tijdens de duur van hun diskwalificatie gefokte honden niet worden ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding;
  6. Pups geboren uit een combinatie waarvan de vaderhond eigendom is van een gediskwalificeerd persoon niet in de Nederlandse stamboekhouding worden ingeschreven;
  7. Honden die tijdens de duur van de diskwalificatie door hen worden vervreemd, door de Raad van Beheer niet op de naam van de verkrijger worden geregistreerd, waardoor zij eigenaar, in de zin van het Kynologisch Reglement, van die honden blijven.

 

Kort gezegd komt het er dus op neer dat men geen activiteiten mag ontplooien binnen de georganiseerde kynologie (fokker, showen, wedstrijden et cetera).