Inschrijven Raad van Beheer Youth Zomer Agility Workshop

Inschrijven Raad van Beheer Youth Zomer AGILITY Workshop 2020

Hieronder kun je je opgeven voor de Zomer Agility Workshop 2020 op 27 juli 2020.
Vraag een ouder/verzorger om mee te kijken en akkoord te gaan met de voorwaarden.  


Voorwaarden 

De Zomer Agility Workshop is voor deelnemers van 8 tot en met 18 jaar die agility op wedstrijdniveau beoefenen. 

De hond moet onder controle staan van de deelnemer. De leiding heeft op elk moment tijdens de workshops het recht de combinatie deelnemer/hond uit te sluiten van verdere deelname en de ouder/verzorger op de hoogte te brengen. Daarnaast heeft de leiding het recht in te grijpen tijdens risicomomenten. De hond dient in een bench alleen gelaten te kunnen worden.

De Zomer workshop is inclusief lunch voor de deelnemer. Deelname is €15,00. 

Het maximaal aantal deelnemers is 20. 

Heb je allergien of andere dieetwensen, kun je dit in het formulier aangeven. 

 

Met het versturen van dit aanmeldingsformulier gaat een ouder/verzorger akkoord met de voorwaarden en bevestigt hiermee deze gelezen te hebben.


Toestemming gebruik beeldmateriaal

Tijdens de Zomer Agility Workshop kunnen foto's en video's gemaakt worden, welke gepubliceerd en gebruikt kunnen worden op/in onder andere Facebook, Raadar, Jaarverslag en dergelijke. 
Bij opgave voor de Zomer Agility Workshop geef je toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.  

Gegevens deelnemer

Gegevens hond

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)