Sponsoring

Sponsoring is ‘een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een tegenprestatie levert die de sponsor helpt bij het bereiken van diens doelen’. Sponsoring is dus altijd een zakelijke transactie tussen sponsor en gesponsorde, met vastgestelde prestaties en tegenprestaties. Anders spreken we van ‘donatie’.


Sponsoring is niet meer weg te denken uit het verenigingsleven. Ook verenigingen in de kynologie, zoals rasverenigingen en kynologenclubs maken al langere tijd veelvuldig gebruik van sponsoring bij evenementen en kynologische activiteiten. De sponsoring vind je terug in velerlei vormen: financiële bijdragen, gratis voer voor exposanten en deelnemers, plaatsingsbordjes, bekers of trofeeën, reclameborden in de (ere)ring, logovermelding op inschrijfformulieren en op websites, kleding voor de trainers et cetera.

 

Sponsoring Raad van Beheer

Ook de Raad van Beheer maakt gebruik van sponsoring. Sponsoring en commerciële samenwerking in algemene zin zorgen voor de nodige financiële ruimte om activiteiten te ontplooien die passen binnen onze doelstellingen en die de kwaliteit van onze dienstverlening verhogen.

Wij werken met meerdere partijen samen. De manier waarop wij met iedere partij samenwerken is maatwerk. De belangrijkste sponsoren zijn Eukanuba, Proteq Dier & Zorg en Royal Canin.

Voor de sponsorovereenkomst tussen de Raad van Beheer en Eukanuba geldt exclusiviteit op brancheniveau voor bepaalde activiteiten. Eukanuba zorgt voor ondersteuning van de algehele kynologie en specifiek bij bijvoorbeeld informatieve evenementen, de Kennis Tour, seminars en ook de Dag van de Hond. Bij andere activiteiten heeft Eukanuba een voorkeurspositie.

Proteq Dier & Zorg is partner als het gaat om ziektekostenverzekeringen voor honden. De samenwerking met Proteq Dier & Zorg brengt exclusieve voordelen voor (ras)hondenbezitters en/of rashondenfokkers met zich mee. Zo ontvang je een VVV-bon als je via onze website een verzekering afsluit bij Proteq Dier & Zorg. Voor fokkers is er het speciale Rashonden-fokkersplan. Proteq Dier & Zorg ondersteunt de algehele kynologie. Concrete voorbeelden van activiteiten die Proteq Dier & Zorg mede mogelijk maakt zijn de Kennis Tour, seminars en de Dag van de Hond.

 

De Raad van Beheer en Royal Canin promoten en ondersteunen samen de hondensport in Nederland. Royal Canin en de Raad van Beheer werken daartoe samen als ‘Partners in Sport’. De Raad van Beheer registreert en organiseert samen met zijn verenigingen de hondensporten agility, FCI obedience en flyball. De ondersteuning door Royal Canin wordt in de volle breedte van al deze sporten ingezet. Royal Canin is nauw betrokken bij de ondersteuning van de officiële wedstrijden zoals de Nederlandse Kampioenschappen, de selectiewedstrijden voor Europese en Wereld Kampioenschappen en de aankleding van de Nationale Teams.