MijnRvB Account

Op onze site MijnRvB.nl kunnen fokkers, eigenaren en dierenartsen via hun account alle mogelijke diensten regelen en informatie vinden. MijnRvB.nl is alleen voor stamboomhonden ingeschreven in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB) of honden waarbij een gezondheidsonderzoek is gedaan en geregistreerd.


                   inloggen op MijnRvB.nl   

Informatie:  MijnRvB algemeen    Fokken en MijnRvB

Je hebt wel een account nodig voor het gebruik op MijnRvB.nl. Bij het aanmaken volgt een bevestigingsmail 

Let op! Alle honden moeten van de Overheid ingeschreven staan in een centraal register bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kun je doen via één van de 9 aangewezen databanken (portalen).
Onze 
DatabankHonden.nl is er één van. 
Meer informatie over deze overheidsverplichting kun je vinden op de site van de overheid: 
rvo.nl 


Op Mijnrvb.nl kun je  

  • Je privégegevens beheren via jouw profielpagina 

  • Een overzicht van al je honden zien (zowel levend als overleden) 

  • Alle fokactiviteiten van de afgelopen periode/jaren en de bijbehorende gegevens inzien

  • Een overzicht van de facturen die je betaald hebt of nog moet betalen (direct via Ideal of later via de bank) zien 

  • Een overzicht zien van alle berichten die je ontvangen hebt voor MijnRvB.nl 

  • Profielpagina per hond zien met volgende gegevens: resultaten van de gezondheidsonderzoeken, nesten, dekkingen, behaalde showresultaten, ouderdieren, documenten (DNA profiel, stamboom enz.) 

  • Handig dek-/geboorte- en importaangifte doen

  • Door jou gefokte pups tot de leeftijd van 6 maanden en mits nog niet verkocht inzien  

  • Eenvoudig overschrijven naar een nieuwe eigenaar van pups en oudere honden 

Aan diverse diensten van ons zijn kosten verbonden (zie de tarievenlijst). 

Een account aanmaken is gratis. Ook een adreswijziging, registratie pup-koper (onder voorwaarden) zijn gratis. 

Zie ook: