Inschrijven Raad van Beheer Youth Zomerkamp 2023 13-21 jaar

Inschrijven Raad van Beheer Youth Zomerkamp 2023 13-21 jaar

Hieronder kun je je opgeven voor het Zomerkamp 2023 voor deelnemers van 13 tot en met 21 jaar. 

Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag dan een ouder/verzorger om mee te kijken en akkoord te gaan met de voorwaarden. 


Voorwaarden

Tijdens het Zomerkamp georganiseerd door Raad van Beheer Youth op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus 2023 zijn er continue voldoende begeleiders aanwezig, inclusief BHV'er. Alle begeleiders hebben een VOG. 

Dit Zomerkamp is voor deelnemers van 13 tot en met 21 jaar. De hond moet onder controle staan van de deelnemer. De leiding heeft op elk moment tijdens het Zomerkamp het recht de combinatie deelnemer/hond uit te sluiten van verdere deelname en de ouder/verzorger op de hoogte te brengen. Daarnaast heeft de leiding het recht in te grijpen tijdens risicomomenten. De hond moet in een bench alleen gelaten te kunnen worden.

Het Zomerkamp is voor de deelnemers all-inclusive, deelname is €115,00. Voor de hond moet er wel voer en beloningen meegebracht worden. 

Tijdens het Zomerkamp wordt er geen alcohol geschonken en gedronken, ook niet door de leiding. Mobiele telefoons mogen niet worden gebruikt tijdens de activiteiten met de honden.

Let op: het versturen van het formulier is nog geen bevestiging van deelname. De commissie bekijkt elke opgave eerst en zal dan, binnen 4 weken na ontvangst, laten weten of je deel mag nemen. Je wordt dan ook gevraagd te betalen. Na ontvangst van betaling, is de aanmelding definitief. 

Met het versturen van dit aanmeldingsformulier gaat een ouder/verzorger akkoord met de voorwaarden en bevestigt hiermee deze gelezen te hebben.


Medicijnprotocol

Bij de inschrijving vragen we naar (medische) bijzonderheden bij de deelnemer. Het is van groot belang dat de begeleiders van het Zomerkamp op de hoogte zijn van bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën of andere zaken die met gezondheid te maken hebben.

De begeleiders van het Zomerkamp zijn niet bevoegd tot medisch handelen of het toedienen van medicijnen, de aanwezige BHV’ers en/of EHBO'ers vormen hierop een uitzondering.

Wanneer het medisch noodzakelijk is dat bepaalde medicijnen tijdens het Zomerkamp worden toegediend, kunnen ouders aan de begeleiding van het Zomerkamp vragen of een begeleider deze middelen kan verstrekken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld medicatie voor ADHD, een antibioticakuur, een inhalator voor astma en dergelijke. Er moet dan een schriftelijke overeenkomst worden gesloten. Het formulier dat daarvoor moet worden ingevuld en ondertekend wordt op aanvraag toegestuurd. Wanneer het om middelen gaat die zonder recept verkrijgbaar zijn, volstaat een eenvoudiger formulier. Ook deze wordt op aanvraag toegestuurd. Deelnemers mogen geen medicijnen meebrengen of innemen zonder dat de begeleiders hiervan op de hoogte zijn gesteld, ook niet wanneer het bijvoorbeeld slechts om een hoestdrankje of neusdruppels gaat.


Toestemming gebruik beeldmateriaal

Tijdens het Zomerkamp kunnen foto's en video's gemaakt worden, welke gepubliceerd en gebruikt kunnen worden op/in onder andere Facebook, Raadar, Jaarverslag en dergelijke. 
Bij opgave voor het Zomerkamp geef je toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.  

Gegevens deelnemer

Gegevens hond

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)