Kwalificatie voor Crufts

De Winner en de Holland Cup zijn "overseas qualifying shows" voor de eerstvolgende "Crufts".


Welke honden kwalificeren zich

  • Beste reu en de beste teef, dus de honden die het CAC toegekend hebben gekregen.
  • Beste jeugdreu en beste jeugdteef, dus de honden die in de jeugdklas 1 Uitmuntend hebben gekregen

Bij de Winner betekent dit dat de titelwinnaars (Winner en Jeugdwinner) ook gekwalificeerd zijn voor de eerstvolgende Crufts. 

 Bij de Holland Cup bekent dit dat de titelwinnaars (Holland Cup Winner & Holland Cup Jeugd Winner gekwalificeerd zijn voor de eerstvolgende Crufts.

 

Hoe gaat het verder

Na de show stuurt de Raad van Beheer een lijst met gekwalificeerde honden naar de organisatie van de Crufts. Daardoor weten zij welke honden er gekwalificeerd zijn. 

De exposant moet echter zelf daadwerkelijk een ATC nummer aanvragen en inschrijven. Het behalen van de kwalificatie betekent niet dat de hond ook daadwerkelijk is ingeschreven. Voor meer informatie over het inschrijven voor de Crufts, ga naar https://www.crufts.org.uk/

 

NB LET OP!  KWALIFICATIE IS ALLEEN GELDIG VOOR DIE RASSEN DIE ERKEND ZIJN IN DE U.K.