Aanvragen Hondenlogboek UV, VZH & IPO

Aanvragen hondenlogboek CWH

Om deel te nemen aan UV-proeven, VZH-proeven en IGP heb je voor honden zonder stamboom een Hondenlogboek nodig, uitgegeven door de Commissie Werkhonden.  

Als je hond een FCI-stamboom heeft uit een ander land, moet je de hond in laten schrijven in het NHSB en een Hondenlogboek voor rashonden aanvragen.

Via onderstaand formulier kan je een Hondenlogboek aanvragen bij de Commissie Werkhonden. 

Let op: je hond moet geregistreerd staan bij een erkende instelling zoals de databank van de Raad van Beheer, NDG, Petbase, etc.

Gegevens eigenaar:


Gegevens hond: