Aankeuring Wetterhounen NVSW

19 sep 2020

Uitnodiging tot aankeuring Wetterhounen

Locatie

Informatie

De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) nodigt alle eigenaren van een niet- geregistreerde Wetterhoun (waarvan één of beide ouders een Wetterhoun is) uit om deel te nemen aan de eerste keuring op : Zaterdag 19 september 2020 in Zwolle. Aanvang 10:00u.
Wanneer u het belangrijk vindt dat uw reu wordt ingezet in de fokkerij of dat uw teefje een nest krijgt en daarmee de kwetsbare gezondheid van het ras verbeteren kan en meehelpt aan het vergroten van de populatie Wetterhounen, dan wordt u van harte uitgenodigd om mee te doen! Mocht de belangstelling voor deze keuring erg groot zijn, dan volgt er een tweede keuring op een nader te bepalen datum.

Aanmelden kan per mail of brief bij de coördinator outcrosszaken van de Fokadviescommissie, Langengriend 3, 3343 CK Hendrik Ido Ambacht. Email: wetterfac.outcross@nvsw.nl
Voor vragen over deelname aan deze keuring: Tel: 078 -68 23297.
De aanmeldingsperiode voor de eerste keuring sluit op 1 september 2020.
Meer informatie over het aankeuringsprotocol klik hier !

Organisatie