Kennis Tour - HD, ED, patella luxatie en andere skeletaandoeningen

22 apr 2020

Lezing Kennis Tour

Locatie

Informatie

Aan de hand van video's en röntgenfoto's zullen tijdens deze lezing de belangrijkste skeletaandoeningen worden besproken. Hierbij zal onder andere worden belicht hoe we moeten omgaan met deze aandoeningen, de bestaande onderzoeken en de invloed van zowel erfelijke factoren als die uit de omgeving, zoals voeding en beweging.

 

Over de spreker

Dr. H.A.W. Hazewinkel was hoogleraar "Skelet ontwikkelingsstoornissen bij gezelschapsdieren" en specialist chirurgie (orthopedie) bij gezelschapsdieren op de Universiteitskliniek in Utrecht.

Hij heeft veel onderzoek gedaan en begeleid dat de oorzaken van skeletontwikkelingsstoornissen zoals HD, ED, PL heeft opgehelderd. Hij is de afgelopen 40 jaar lid van de HD-commissie van de Raad van Beheer, mede-oprichter van de ED-commissie in Nederland (later overgenomen door de RvB) en voorzitter van de International Elbow Working Group. Hij heeft onderzoek gedaan en  gepubliceerd over de invloed van de voeding en van erfelijkheid op skeletaandoeningen als OCD, groeipijn, radius-curvus syndroom, los proc. coronoïdeus en hierover onderwijs gegeven in binnen- en buitenland.

Organisatie