Opleiding Flyball-instructeur NL-bak Module 1 DAG 1

23 nov 2019

2-daagse Opleiding Flyball-instructeur NL-Bak Module 1

Locatie

Informatie

Docenten: Diane Verhagen en Marianne van Dongen.

Inhoud: 
Materiaal, opstellen baan, Flyball do's en dont's, (nieuwe) aanleermethodes beginners in theorie en praktijk. 

Dag 1: theorie en praktijk met “eigen” hond.

Dag 2: lesgeven aan “groene” cursisten, observatie, evaluatie en toetsing.

Stage: Tussen lesdag 1 en 2 dient men minimaal 2 x stage te lopen bij een andere vereniging.

Kosten: €150,00

Organisatie

Zie ook: