Concept gezondheidsbeleid

Op deze pagina vindt u de concept voorstellen voor nieuwe onderdelen van het gezondheidsbeleid. Deze worden nog niet in stemming gebracht op de AV van 5 september. Na overleg met de leden en afstemming worden de dan actuele voorstellen in stemming gebracht op de algemene vergadering op 28 november aanstaande. Deze datum was nog niet bekend tijdens de opnames van de presentaties.


05-11-2020
NIEUW: de aangepaste voorstellen voor de AV zijn toegevoegd.
Let op! Deze worden niet behandeld in de AV van 28 november 2020. Deze staan geagendeerd voor een BAV voorjaar 2021. Er volgen nog informatiesessies voor leden en belanghebbenden.

30-09-2020 
NIEUW: de antwoorden op de vragen zijn toegevoegd.

De voorstellen stonden gepland om in het voorjaar 2020 tijdens informatieavonden te bespreken met onze leden, fokkers en geïnteresseerden. Door de Corona-maatregelen was dat niet mogelijk en hebben we voor deze vorm gekozen nadat we dit aan onze leden hebben voorgelegd. Een overgrote meerderheid van onze leden was positief over deze vorm. 

De voorstellen bestaan uit een videopresentatie door een bestuurslid, de handout van de presentatie, het conceptvoorstel in tekst uitgewerkt en de antwoorden op de eerste reacties/vragen. 
  
Op basis van deze terugkoppeling zullen de voorstellen, eventueel met aanpassingen op basis van de reacties, opgenomen worden voor besluitvorming tijdens onze algemene vergadering die op 28 november wordt gehouden.


Kortsnuiten & KR

De presentaties en de voorstellen voor de kortsnuiten en aanpassingen in het kynologisch reglement zijn op dit moment niet gepubliceerd. De presentaties en de conceptvoorstellen waarnaar wordt verwezen in de video's ontbreken voor nu. Deze kunnen namelijk nog wijzigen op basis van lopende gesprekken hierover met de rasverenigingen. Vandaar dat wij deze nog niet hebben opgenomen op deze pagina. Deze volgen later voor de AV van 28 november. 

U kunt op de items onder ieder hoofdstuk klikken om deze te bekijken. 

1. Introductie

Videopresentatie introductie

Handout presentatie introductie

2. Epilepsie

Videopresentatie epilepsie

Handout presentatie epilepsie

Concept voorstel epilepsie

Antwoorden vragen epilepsie - MS Excel

Voorstel epilepsie versie 2  (nieuw 5-11-2020)

3. Kortsnuiten

Informatie volgt later. Tijdens de AV van 5 september is er een presentatie over dit onderwerp geweest. 

4. DNA- SNP

Videopresentatie DNA-SNP

Handout presentatie DNA-SNP

Concept voorstel DNA-SNP

Antwoorden vragen DNA SNP - MS Excel

Voorstel DNA-SNP versie 2 (nieuw 5-11-2020)

5. Aankeuren look-alikes

Videopresentatie aankeuren look-alikes

Handout presentatie aankeuren look-alikes

Concept voorstel aankeuren look-alikes

Antwoorden vragen aankeuren look-alikes

Voorstel aankeuren look-alikes versie 2 (nieuw 5-11-2020)

6. KR wijzigingen

Aanpassingen KR artikelen