Concept gezondheidsbeleid

Op deze pagina vindt u de concept voorstellen voor nieuwe onderdelen van het gezondheidsbeleid. Voorstellen worden, na overleg met de leden, in stemming gebracht op de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer.


16-10-2021
NIEUW:
In de AV van 16 oktober zijn diverse voorstellen ter stemming gebracht. Voor een overizcht van de besluiten zie het nieuwsbericht van 16 oktober 2021. 

De voorstellen stonden gepland om in het voorjaar 2020 tijdens informatieavonden te bespreken met onze leden, fokkers en geïnteresseerden. Door de Corona-maatregelen was dat niet mogelijk en hebben we voor deze digitale online vorm gekozen nadat we dit aan onze leden hebben voorgelegd. Een overgrote meerderheid van onze leden was positief over deze vorm. 

De voorstellen bestaan uit een videopresentatie door een bestuurslid, de handout van de presentatie, het conceptvoorstel in tekst uitgewerkt en evt. antwoorden op reacties/vragen. 
  
De voorstellen zullen, eventueel met aanpassingen op basis van de reacties, opgenomen worden voor besluitvorming tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

U kunt op de items onder ieder hoofdstuk klikken om deze te bekijken. 

Voorstellen AV 16 oktober 2021

Videopresentatie introductie 04-2021

SNP-analyse

Videopresentatie SNP-analyse 04-2021

Handout presentatie SNP-analyse 04-2021

Voorstel SNP-analyse AV juni 2021

Als extra info item over SNP-analyse in Onze Hond

Limited Registration

Videopresentatie Limited Registration 04-2021

Handout presentatie Limited Registration 04-2021

Voorstel Limited Registration AV juni 2021

FCI Criteria Limited Registration

Epilepsie

Videopresentatie Epilepsie 04-2021

Handout presentatie Epilepsie 04-2021

Voorstel Epilepsie terugdringen AV juni 2021

 

Voorstellen 2020 (oud, niet meer geldig)

1. Introductie

Videopresentatie introductie

Handout presentatie introductie

2. Epilepsie

Videopresentatie epilepsie

Handout presentatie epilepsie

Concept voorstel epilepsie

Antwoorden vragen epilepsie - MS Excel

Voorstel epilepsie versie 2  (nieuw 5-11-2020)

3. Kortsnuiten

Informatie volgt op later moment. Tijdens de AV van 5 september is er een presentatie over dit onderwerp geweest. 

4. DNA- SNP

Videopresentatie DNA-SNP

Handout presentatie DNA-SNP

Concept voorstel DNA-SNP

Antwoorden vragen DNA SNP - MS Excel

Voorstel DNA-SNP versie 2 (nieuw 5-11-2020)

5. Aankeuren look-alikes

Videopresentatie aankeuren look-alikes

Handout presentatie aankeuren look-alikes

Concept voorstel aankeuren look-alikes

Antwoorden vragen aankeuren look-alikes

Voorstel aankeuren look-alikes versie 2 (nieuw 5-11-2020)

6. KR wijzigingen

Aanpassingen KR artikelen