Stamboomafgifte Mopshond

Binnen het ras de Mopshond komen problemen met ademhaling, ogen en knieën voor. Om de problemen terug te dringen zijn er aanvullende voorwaarden gesteld voor de afgifte van stambomen. Daarom mogen er alleen nog maar honden ingezet worden die geen aanwijzingen hebben voor ademhalingsproblemen, specifieke oogproblemen en knieproblemen. De rasverenigingen de Eerste Gezelschapshondenclub Nederland (EGCN) en de Vereniging van Fokkers en Liefhebbers Van de Mopshond in Nederland (Commedia) hebben samen met de Raad van Beheer afspraken gemaakt. Het convenant is afgesloten en ingegaan.


The Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme (RFG)

Er wordt bij het onderzoek van de ademhaling en het oog gescreend op gezondheidsproblemen die veel voorkomen bij brachycefale rassen, ook wel bekend als Brachycefale Obstructief “Airway" Syndroom (BOAS).

Uitvoering van het Respiratory Function Grading Scheme  

De reu of teef moet minimaal twaalf maanden oud zijn.

Eerst worden er vragen gesteld hoeveelheid beweging krijgt de hond per dag, wat voor een geluiden maakt de hond bijvoorbeeld snurken, heeft de hond problemen met eten etc. De hond wordt gewogen en/ of er wordt door de dierenarts een body condition score bepaald (is de hond goed van gewicht, te mager of te dik).

Daarna volgt de uitvoering van het Respiratory Function Grading Scheme zelf.

De hond wordt eerst door een speciaal getrainde dierenarts beoordeeld in rust (met een stethoscoop). Daarna laat men de hond drie minuten joggen. Vervolgens zal de dierenarts opnieuw de ademhaling onderzoeken van de hond. Aan de hand van een lijst van criteria wordt door de dierenarts een gradering bepaald, dit is de einduitslag van het screeningsonderzoek.

De einduitslag van de Respiratory Function Grading Scheme is een gradering. De graderingen zijn:

 • Graad 0: de hond heeft geen klinische symptomen en is op het moment vrij van respiratoire tekenen van BOAS.
 • Graad I: de hond heeft geen klinische symptomen maar heeft milde respiratoire tekenen die bij BOAS kunnen horen. Deze tekenen hebben geen invloed op de inspanningstolerantie van de hond
 • Graad II: de hond heeft klinische (milde) symptomen en heeft milde respiratoire tekenen van BOAS. De hond heeft mogelijk veterinaire ondersteuning nodig.
 • Graad III: De hond heeft klinische symptomen en heeft zware respiratoire tekenen van BOAS. De hond moet verder onderzocht en behandeld worden door een dierenarts.

 Alleen met honden met de uitslag Graad 0 of Graad I kan je stambomen aanvragen voor de nakomelingen. Wanneer je het niet eens bent met de uitslag is het mogelijk om binnen zes weken bezwaar te maken en een second opinion uit te laten voeren.

De testuitslag is 24 maanden geldig. Wil je na twee jaar je Mopshond weer gebruiken in de fokkerij? Dan zal je jouw hond wederom moeten laten beoordelen.

Oogonderzoek brachycephalen

Alle honden die voor de fokkerij worden ingezet moeten beoordeeld worden of zij mogelijk een van onderstaande oogproblemen hebben.

 • Trichiasis van de neusplooi
 • Distichiasis met irritatie aan het oog
 • Niet volledig kunnen sluiten van de oogleden

Er mag niet worden gefokt met honden die een of meerdere van bovenstaande problemen hebben. De testuitslag is 24 maanden geldig. Wil je na twee jaar je Mopshond weer gebruiken in de fokkerij? Dan zal je jouw hond wederom moeten laten beoordelen.

Patella luxatie 

Alle honden die voor de fokkerij worden ingezet moeten een uitslag hebben van het Patella luxatie onderzoek.

Honden mogen in de volgende combinaties ingezet worden voor de fokkerij:

 • Vrij x Vrij
 • Vrij x Graad 1
 • Vrij x Graad 2
 • Graad 1 x Graad 1

Natuurlijke geboorte

Je mag een teef niet meer laten dekken als zij tweemaal een keizersnede heeft ondergaan.

Bevalt de teef op natuurlijke wijze, meld dit dan binnen 3 dagen na de geboorte bij de Raad van Beheer. Doe je dit niet, dan gaan wij er vanuit dat de geboorte via een keizersnede is verlopen.

De buitendienstmedewerkers voeren steekproefsgewijs controles uit als er een natuurlijke geboorte wordt gemeld. Als je niet op de aangegeven tijd kunt en er geen andere afspraak gemaakt kan worden, registreren we alsnog dat de geboorte via een keizersnede heeft plaatsgevonden.

Buitenlandse reuen

Deze regels gelden voor alle ouderdieren dus ook voor de buitenlandse dekreuen. Als de buitenlandse reu niet in Nederland kan deelnemen aan de onderzoeken en wel wordt ingezet, dan krijgen de nakomelingen een Limited Registration (fokverbod).

De eigenaar van deze honden kunnen verzoeken deze Limited Registration door te laten halen. Dit verzoek kan alleen gedaan worden wanneer de hond zelf alle onderzoeken van het convenant met goed gevolg heeft afgerond.

 

Controle 

De ingangsdatum van het convenant is 14 januari 2022. Dit houdt in dat de fokker moet aantonen dat er geen aanwijzingen voor ademhalingsproblemen, specifieke oogproblemen of patella luxatie zijn als hij/zij een hond voor de fokkerij wil inzetten. Dat kan door de uitslagen van de screeningsonderzoeken op de profielpagina van de hond in MijnRvB toe te voegen. Fokkers kunnen uitslagen van screeningsonderzoeken invoeren via het account van de hond in MijnRvB. Na controle worden deze onderzoeksresultaten ook zichtbaar op Dutch Dog Data


Dierenartsen

Voor informatie over de dierenartsen die bovenstaande onderzoeken mogen uitvoeren kan je contact opnemen met de Raad van Beheer via info@raadvanbeheeer.nl of via 020-6644471

 

Nederlandse Wet- en regelgeving bij de fokkerij

Naast bovengenoemde voorwaarden voor de stamboomafgifte voor de Mopshond, gelden natuurlijk ook de Nederlandse wet- en regelgeving. Voor dit ras zijn aanvullende criteria opgesteld voor de fokkerij, die door de NVWA worden gehandhaafd. Je moet hierbij in ieder geval rekening houden met de craniofaciale ratio (CFR). Hierbij mag een ouderdier met een CFR kleiner dan 0,3 enkel gecombineerd worden met een hond met een CFR groter dan 0,3. Meer informatie over de zes criteria vind je op de pagina van de NVWA