Stamboomafgifte brachycephale honden


Stamboomafgifte van brachycephale honden in Nederland

Update 23-04-2022: voor de rassen Engelse Bulldog, Petit Brabançon, Pekinees, Affenpinscher, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Japanse Spaniel, King Charles Spaniel gelden per 1 juni 2022 de Uitvoeringsregels zoals deze zijn opgesteld door de Raad van Beheer.

Update 14-1-2022: voor de rassen Franse Bulldog, Mopshond, Boston Terrier en Shih Tzu geldt per 1 april 2022 een convenant

Stamboomafgifte Affenpinscher, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Pekingees,  Japanse Spaniel, King Charles Spaniel, Petit Brabançon

Binnen de rassen Affenpinscher, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Pekingees, Japanse Spaniel en King Charles Spaniel komen problemen met ademhaling, ogen en knieën voor. Om de problemen terug te dringen zijn er aanvullende voorwaarden gesteld voor de afgifte van stambomen. Daarom mogen er alleen nog maar honden ingezet worden die geen aanwijzingen hebben voor ademhalingsproblemen, specifieke oogproblemen en knieproblemen. Om die reden heeft de Raad van Beheer uitvoeringsregels opgesteld voor deze rassen die ingaan per 1 juni 2022.

BOAS RvB Test

Er wordt bij het onderzoek van de ademhaling en het oog gescreend op gezondheidsproblemen die veel voorkomen bij brachycefale rassen, ook wel bekend als Brachycefale Obstructief “Airway" Syndroom (BOAS).

Uitvoering van de BOAS RvB Test  

De reu of teef moet minimaal twaalf maanden oud zijn.

Eerst worden er vragen gesteld hoeveelheid beweging krijgt de hond per dag, wat voor een geluiden maakt de hond bijvoorbeeld snurken, heeft de hond problemen met eten etc. De hond wordt gewogen en/ of er wordt door de dierenarts een body condition score bepaald (is de hond goed van gewicht, te mager of te dik).

Daarna volgt de uitvoering van de BOAS RvB Test zelf.

De hond wordt eerst door een speciaal getrainde dierenarts beoordeeld in rust (met een stethoscoop). Daarna laat men de hond drie minuten joggen. Vervolgens zal de dierenarts opnieuw de ademhaling onderzoeken van de hond. Aan de hand van een lijst van criteria wordt door de dierenarts een gradering bepaald, dit is de einduitslag van het screeningsonderzoek.

De einduitslag van de BOAS RvB Test is een gradering. De graderingen zijn:

 • Graad A: de hond heeft geen klinische symptomen en is op het moment vrij van respiratoire tekenen van BOAS.
 • Graad B: de hond heeft geen klinische symptomen maar heeft milde respiratoire tekenen die bij BOAS kunnen horen. Deze tekenen hebben geen invloed op de inspanningstolerantie van de hond
 • Graad C: de hond heeft klinische (milde) symptomen en heeft milde respiratoire tekenen van BOAS. De hond heeft mogelijk veterinaire ondersteuning nodig.
 • Graad D: De hond heeft klinische symptomen en heeft zware respiratoire tekenen van BOAS. De hond moet verder onderzocht en behandeld worden door een dierenarts.

 Alleen met honden met de uitslag Graad A of Graad B kan je stambomen aanvragen voor de nakomelingen. Wanneer je het niet eens bent met de uitslag is het mogelijk om binnen zes weken bezwaar te maken en een second opinion uit te laten voeren.

De testuitslag is 24 maanden geldig. Wil je na twee jaar je hond weer gebruiken in de fokkerij? Dan zal je jouw hond wederom moeten laten beoordelen.

Oogonderzoek brachycephalen

Alle honden die voor de fokkerij worden ingezet moeten beoordeeld worden of zij mogelijk een van onderstaande oogproblemen hebben.

 • Trichiasis van de neusplooi
 • Distichiasis met irritatie aan het oog
 • Niet volledig kunnen sluiten van de oogleden

Er mag niet worden gefokt met honden die een of meerdere van bovenstaande problemen hebben. De testuitslag is 24 maanden geldig. Wil je na twee jaar je hond weer gebruiken in de fokkerij? Dan zal je jouw hond wederom moeten laten beoordelen.

Patella luxatie 

Alle honden die voor de fokkerij worden ingezet moeten een uitslag hebben van het Patella luxatie onderzoek. Alleen met honden met de uitslag Patella luxatie, vrij, vrij-flexibel, graad 1 en graad 2 kan je stambomen aanvragen voor de nakomelingen. De volgende combinatie zijn toegestaan: vrij (flexibel) x vrij (flexibel), vrij x graad 1, vrij x graad 2, graad 1 x graad 1.

Stamboomafgifte Engelse Bulldog

Binnen het ras de Engelse Bulldog komen problemen met ademhaling, ogen en knieën voor. Om de problemen terug te dringen zijn er aanvullende voorwaarden gesteld voor de afgifte van stambomen. Daarom mogen er alleen nog maar honden ingezet worden die geen aanwijzingen hebben voor ademhalingsproblemen, specifieke oogproblemen en knieproblemen. Om die reden heeft De Raad van Beheer uitvoeringsregels opgesteld voor het ras de Engelse Bulldog. De uitvoeringsregels gaan in per 1 juni 2022.

The Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme (RFG)

Er wordt bij het onderzoek van de ademhaling en het oog gescreend op gezondheidsproblemen die veel voorkomen bij brachycefale rassen, ook wel bekend als Brachycefale Obstructief “Airway" Syndroom (BOAS).

Uitvoering van het Respiratory Function Grading Scheme  

De reu of teef moet minimaal twaalf maanden oud zijn.

Eerst worden er vragen gesteld hoeveelheid beweging krijgt de hond per dag, wat voor een geluiden maakt de hond bijvoorbeeld snurken, heeft de hond problemen met eten etc. De hond wordt gewogen en/ of er wordt door de dierenarts een body condition score bepaald (is de hond goed van gewicht, te mager of te dik).

Daarna volgt de uitvoering van het Respiratory Function Grading Scheme zelf.

De hond wordt eerst door een speciaal getrainde dierenarts beoordeeld in rust (met een stethoscoop). Daarna laat men de hond drie minuten joggen. Vervolgens zal de dierenarts opnieuw de ademhaling onderzoeken van de hond. Aan de hand van een lijst van criteria wordt door de dierenarts een gradering bepaald, dit is de einduitslag van het screeningsonderzoek.

De einduitslag van de Respiratory Function Grading Scheme is een gradering. De graderingen zijn:

 • Graad 0: de hond heeft geen klinische symptomen en is op het moment vrij van respiratoire tekenen van BOAS.
 • Graad I: de hond heeft geen klinische symptomen maar heeft milde respiratoire tekenen die bij BOAS kunnen horen. Deze tekenen hebben geen invloed op de inspanningstolerantie van de hond
 • Graad II: de hond heeft klinische (milde) symptomen en heeft milde respiratoire tekenen van BOAS. De hond heeft mogelijk veterinaire ondersteuning nodig.
 • Graad III: De hond heeft klinische symptomen en heeft zware respiratoire tekenen van BOAS. De hond moet verder onderzocht en behandeld worden door een dierenarts.

 Alleen met honden met de uitslag Graad 0 of Graad I kan je stambomen aanvragen voor de nakomelingen. Wanneer je het niet eens bent met de uitslag is het mogelijk om binnen zes weken bezwaar te maken en een second opinion uit te laten voeren.

De testuitslag is 24 maanden geldig. Wil je na twee jaar je Engelse Bulldog weer gebruiken in de fokkerij? Dan zal je jouw hond wederom moeten laten beoordelen.

Oogonderzoek brachycephalen

Alle honden die voor de fokkerij worden ingezet moeten beoordeeld worden of zij mogelijk een van onderstaande oogproblemen hebben.

 • Trichiasis van de neusplooi
 • Distichiasis met irritatie aan het oog
 • Niet volledig kunnen sluiten van de oogleden

Er mag niet worden gefokt met honden die een of meerdere van bovenstaande problemen hebben. De testuitslag is 24 maanden geldig. Wil je na twee jaar je hond weer gebruiken in de fokkerij? Dan zal je jouw hond wederom moeten laten beoordelen.

Patella luxatie 

Alle honden die voor de fokkerij worden ingezet moeten een uitslag hebben van het Patella luxatie onderzoek. Alleen met honden met de uitslag Patella luxatie, vrij, vrij-flexibel, graad 1 en graad 2 kan je stambomen aanvragen voor de nakomelingen. De volgende combinatie zijn toegestaan: vrij (flexibel) x vrij (flexibel), vrij x graad 1, vrij x graad 2, graad 1 x graad 1.

 

Aanvullende regels voor alle rassen

Natuurlijke geboorte

Je mag een teef niet meer laten dekken als zij tweemaal een keizersnede heeft ondergaan.

De buitendienstmedewerkers voeren steekproefsgewijs controles uit als er een natuurlijke geboorte wordt gemeld. Als je niet op de aangegeven tijd kunt en er geen andere afspraak gemaakt kan worden, registreren we alsnog dat de geboorte via een keizersnede heeft plaatsgevonden.

Buitenlandse reuen

Deze regels gelden voor alle ouderdieren dus ook voor de buitenlandse dekreuen. Als de buitenlandse reu niet in Nederland kan deelnemen aan de onderzoeken en wel wordt ingezet, dan krijgen de nakomelingen een Limited Registration (fokverbod).

De eigenaar van deze honden kunnen verzoeken deze Limited Registration door te laten halen. Dit verzoek kan alleen gedaan worden wanneer de hond zelf alle onderzoeken van de uitvoeringsregels met goed gevolg heeft afgerond.


Controle 

De ingangsdatum van de uitvoeringsregels is 1 juni 2022. Dit houdt in dat de fokker moet aantonen dat er geen aanwijzingen voor ademhalingsproblemen, specifieke oogproblemen of patella luxatie zijn als hij/zij een hond voor de fokkerij wil inzetten. Dat kan door de uitslagen van de screeningsonderzoeken op de profielpagina van de hond in MijnRvB toe te voegen. Fokkers kunnen uitslagen van screeningsonderzoeken invoeren via het account van de hond in MijnRvB. Na controle worden deze onderzoeksresultaten ook zichtbaar op Dutch Dog Data


Dierenartsen

Voor informatie over de dierenartsen die bovenstaande onderzoeken mogen uitvoeren kan je contact opnemen met de Raad van Beheer via info@raadvanbeheeer.nl of via 020-6644471

 

Nederlandse Wet- en regelgeving bij de fokkerij

Naast bovengenoemde voorwaarden voor de stamboomafgifte, gelden natuurlijk ook de Nederlandse wet- en regelgeving. Voor deze rassen zijn aanvullende criteria opgesteld voor de fokkerij, die door de NVWA worden gehandhaafd. Je moet hierbij in ieder geval rekening houden met de craniofaciale ratio (CFR). Hierbij mag een ouderdier met een CFR kleiner dan 0,3 enkel gecombineerd worden met een hond met een CFR groter dan 0,3. Meer informatie over de zes criteria vind je op de pagina van de NVWA

 


Aangepaste registratieprocedure vanaf 18 mei 2020 tot 1 juni 2022

Voor het fokken met kortsnuitige honden gelden voor de handhaving van artikel 3.4 van het besluit houders van dieren sinds maart 2019 aanvullende criteria vanuit de overheid.

De Raad van Beheer heeft samen met de aangesloten rasverenigingen van kortsnuitige honden in augustus 2019 een fokbegeleidingsplan ingediend met daarin maatregelen op het gebied van gezondheid van ogen en ademhaling. De minister heeft begin mei 2020 een reactie gegeven op het fokbegeleidingsplan. De minister spreekt haar waardering uit voor de inspanningen die zijn verricht en onderschrijft grotendeels de maatregelen uit het fokbegeleidingsplan, maar neemt het plan niet over en handhaaft de zes criteria uit het oorspronkelijke rapport van het ECGG.

Het ministerie staat wel tijdelijk toe dat er gefokt mag worden met ouderdieren waarvan één van beide ouderdieren niet voldoet aan het criterium snuitlengte (craniofaciale ratio CFR). Dit kan vanuit het beleid van de Raad van Beheer door selectie binnen het ras of via raskruisingen. 
Hierbij mag een ouderdier met een CFR kleiner dan 0,3 enkel gecombineerd worden met een hond met een CFR groter dan 0,3. Beide ouderdieren dienen tevens voldoende te scoren op de overige 5 handhavingscriteria.

Op basis van de reactie van het ministerie heeft het bestuur besloten tot de volgende maatregel:

Vanaf 18 mei 2020 geldt een aangepaste procedure voor de registratie van nesten van kortsnuitige honden. Bij alle dekaangiftes van de vermelde kortsnuitige rassen is het verplicht een dierenartsverklaring in te sturen van beide ouderdieren.

Bij overlegging van de dierenartsverklaringen waarop is aangegeven dat de ouderdieren voldoen aan de handhavingscriteria wordt een stamboom afgegeven. Wanneer uit de verklaringen blijkt dat de ouderdieren niet aan de criteria voldoen wordt er geen stamboom afgegeven.


Criteria voor het fokken met kortsnuitige honden

Bron: Rapport fokken met kortsnuitige honden, ECGG, pagina 26, publicatiedatum 18-03-2019.

Procedure registratie nesten kortsnuitige honden vanaf 18 mei 2020

Alle dekaangiftes met een dekdatum vóór 18 mei 2020 worden behandeld volgens de oude procedure. 

Alle dekaangiftes met een dekdatum vanaf 18 mei 2020 vallen onder de nieuwe aangepaste procedure:

 • Bij alle dekaangiftes van de vermelde kortsnuitige rassen is het verplicht een dierenartsverklaring in te sturen van beide ouderdieren.
 • Bij overlegging van de dierenartsverklaring waaruit blijkt dat voldaan is aan de handhavingscriteria wordt er een stamboom afgegeven.
 • Wanneer uit de dierenartsverklaring blijkt dat niet aan de criteria is voldaan wordt er geen stamboom afgegeven.

Op een volgende Algemene Vergadering zal het bestuur de leden een voorstel doen hoe om te gaan met combinaties die niet aan de criteria voldoen. Tot aan deze Algemene Vergadering worden de nesten die niet voldoen aan de criteria aangehouden en worden tot aan de formele besluitvorming geen documenten afgegeven voor het betreffende nest.

Kortsnuitige rassen 

De aangepaste registratieprocedure geldt voor het fokken met kortsnuitige honden van de volgende rassen:

 1. Affenpinscher
 2. Boston Terriër
 3. Engelse Bulldog
 4. Franse Bulldog
 5. Griffon Belge
 6. Griffon Bruxellois
 7. Petit Brabançon
 8. Japanse Spaniel
 9. King Charles Spaniel
 10. Mopshond
 11. Pekingees
 12. Shih Tzu

NB: Het vermelden van deze rassen wil niet zeggen dat de criteria en mogelijke controle van de overheid niet kunnen gelden voor kortsnuitige honden van andere rassen. De criteria van de overheid gelden op basis van uiterlijk en niet op basis van ras.

Procedure
Bij de procedure kunnen er 3 situaties zijn voor de registratie van nesten:

 1. Beide ouderdieren voldoen aan de criteria.
 2. Eén van de ouderdieren voldoet aan alle criteria én een van de ouderdieren voldoet niet aan het criterium snuitlengte maar voldoet wel aan de andere criteria.
 3. Beide ouderdieren voldoen niet aan de criteria.

 

1. Beide ouderdieren voldoen aan de criteria

Beide ouderdieren voldoen aan de 6 criteria zoals gesteld in het rapport. Dit dient aangetoond te worden door een ondertekende dierenartsverklaring volgens het model van de Raad van Beheer.

Deze dierenartsverklaring kunt u onderaan de pagina downloaden. Voor buitenlandse dekreuen is er een Engelstalige versie beschikbaar.

De procedure voor de registratie van het nest en het aanvragen van stambomen verloopt zoals gebruikelijk. Er wordt DNA afgenomen en gechipt.
Uiterlijk binnen 6 weken na de geboorte van het nest dienen de dierenartsverklaringen van de beide ouderdieren bij de Raad van Beheer aanwezig te zijn.
Deze termijn van 6 weken geldt voor een overgangsfase tot 1 september 2020.
Vanaf 1 september 2020 moet de dierenartsverklaring direct bij de dekaangifte bijgevoegd worden.    

Als de dierenartsverklaringen in orde zijn ontvangt de fokker de stambomen voor het nest.

 

2. Eén ouderdier voldoet aan de criteria én een ouderdier voldoet NIET aan criterium snuitlengte

Er is een tijdelijke mogelijkheid om te fokken met combinaties waarbij één van de ouderdieren niet voldoet aan het criterium snuitlengte, dus een CFR heeft kleiner dan of gelijk aan 0,3. Het ouderdier dient wel voldoende te scoren op de overige 5 handhavingscriteria. Voorwaarde is dat het andere ouderdier wel een CFR heeft groter dan 0,3 en tevens voldoet aan de overige 5 criteria. 

Dit dient aangetoond te worden door een ondertekende dierenartsverklaring volgens het model van de Raad van Beheer. Deze dierenartsverklaring kunt u onderaan de pagina downloaden. Voor buitenlandse dekreuen is er een Engelstalige versie beschikbaar.

De procedure voor de registratie van het nest en het aanvragen van stambomen verloopt zoals gebruikelijk. Er wordt DNA afgenomen en gechipt.

Uiterlijk binnen 6 weken na de geboorte van het nest dienen de dierenartsverklaringen van de beide ouderdieren bij de Raad van Beheer aanwezig te zijn. Deze termijn van 6 weken geldt voor een overgangsfase tot 1 september 2020. Vanaf 1 september 2020 moet de dierenartsverklaring direct bij de dekaangifte bijgevoegd worden. 

Als de dierenartsverklaringen in orde zijn ontvangt de fokker de stambomen voor het nest.

 

3. Beide ouderdieren voldoen niet aan de criteria

Wanneer uit de dierenartsverklaringen blijkt dat beide ouderdieren niet aan de criteria voldoen dan worden er geen stambomen afgegeven.

Tot aan de Algemene Vergadering worden de nesten die niet voldoen aan de criteria aangehouden en er worden tot aan de formele besluitvorming geen documenten afgegeven voor het betreffende nest. 

De procedure voor de registratie van het nest verloopt zoals gebruikelijk. Er wordt DNA afgenomen en gechipt. Wanneer de Algemene Vergadering besluit tot afgifte van een afstammingsbewijs ontvangt de fokker afstammingsbewijzen voor het nest.

 

Meten Craniofaciale Ratio (CFR)

Voor het meten van de relatieve neusverkorting of craniofaciale ratio CFR staat in het rapport van het ECGG op pagina 13 de volgende uitleg.


berekening CFR

 

Berichten / publicaties

Beantwoording vragen Kassa Raad van Beheer 28-01-2022 

Item kortsnuiten Onze Hond nr8 - 10-2021

Raadar XL over Cambridge test - 06-2021

Vertaling rapport FCI BOAS - 04-11-2020

Tijdlijn kortsnuiten - 03-09-2020

De FCI rasstandaarden en de Raad van Beheer - 17 augustus 2020

Update kortsnuiten - 10 juli 2020

Statement Raad bijeenkomst kortsnuiten 8 juli 2020 

Statement FCI over BOAS issue - 3 july 2020

Reactie Raad op voldoen aan FCI reglementen

Actuele situatie en wat voorafging - 25-05-2020 

Korte reactie op open brief FCI voorzitter - 25-05-2020

Open brief FCI voorzitter (engels) 20-05-2020

Nieuwbericht Raad van Beheer - reactie minister - 11-05-2020

Update fokken met kortsnuitige honden - 29-10-2019

Fokbegeleidingsplan kortsnuitige stamboomhonden - 1 augustus 2019

Verslag informatiebijeenkomst RvB 5 juni 2019

Nieuwsbericht Raad van Beheer  - update 09-05-2019

Nieuwsbericht Raad van Beheer  - update 26-04-2019

Nieuwsbericht Raad van Beheer  - standpunt 22-03-2019

Nieuwsbericht brief + rapport minister 18-03-2019

Voorstel fokadvies Pets for Life Vlaanderen

Rapport fokken kortsnuiten

Rapport minister fokken kortsnuitige honden  

Brief minister bij Fairfok en kortsnuiten rapport 03-2019 


Information breeding brachycephalic dogs in English

FCI Report BOAS - 15-07-2020

The FCI breed standards and the Dutch Kennel Club - 17 augustus 2020

Statement FCI on BOAS issue - 3 July 2020

Statement DKC and the FCI statutes - 26 May 2020

Statement DKC extensive on position and history - 25 May 2020 

Statement DKC on the open letter of the FCI president - 25 May 2020 

Open letter of the FCI president 20 May 2020

Statement Dutch Kennel Club - 11th May 2020

Veterinary measuring formular for criteria - May 2020

Breeding brachycephalic dogs incl Criteria by Minister - March 2019

Breeding strategy proposal Dutch KC - August 2019