Dubbeldekking - dubbele dekking

Een dubbeldekking of dubbele dekking vindt plaats wanneer een teef tijdens haar loopsheid door twee verschillende reuen wordt gedekt. Het kan ook voorkomen dat zij met sperma van twee verschillende reuen wordt geïnsemineerd.


In artikel III.21 van het Kynologisch Reglement (KR) staat dat een fokker met het doen van de dekaangifte verklaart dat zijn teef door één reu is gedekt. Dit houdt in dat een dubbeldekking niet is toegestaan. De Raad van Beheer zal daarom niet actief meewerken aan een geplande dubbeldekking.

Ongeplande dekking
Sinds de invoering van het verplichte afstammingsonderzoek in juni 2014 is wel gebleken dat pups soms niet afstammen van dezelfde opgegeven vaderhond. In dergelijke gevallen is een teef ongepland ook door een andere reu gedekt. Wanneer deze reu van hetzelfde ras is en uit afstammingsonderzoek blijkt dat die reu de vader is van de overige pups, kan de Raad van Beheer
toch stambomen afgeven.

Van belang is dan nog wel dat er geen sprake is van overtreding van de inteeltregels. De Raad van Beheer doet dit om enerzijds de fokker tegemoet te komen en niet de dupe te laten zijn van een ongeplande dekking en anderzijds om deze honden te behouden voor de fokkerij, hetgeen met het oog op een brede genenpool wenselijk is.

Administratieve problemen
Er zitten op dit moment echter wel administratieve nadelen aan deze procedure. De automatisering is er namelijk (nog) niet op ingericht dat binnen één nest twee vaderhonden kunnen worden geregistreerd. Op onze website bij Stamboek online wordt daardoor altijd de eerst opgegeven vaderhond bij een nest vermeld. Het is niet mogelijk om de andere vaderhond hier te vermelden.
Deze informatie gaat ook op deze wijze naar de rasverenigingen.
Bij Generaties & Gezondheid online is het wel mogelijk om voor elke pup uit een nest afzonderlijk
de vaderhond aan te geven. Dit gebeurt echter handmatig en is daardoor meer foutgevoelig.

Discussie
Binnen de werkgroep Fokkerij & Gezondheid – en daarna in de diverse rasgroepen – is reeds gediscussieerd over de eventuele wenselijkheid van het toestaan van dubbeldekkingen
en dus het aanpassen van artikel III.21 KR. Voor sommige rassen kan het namelijk in het kader van
de verbreding van de genenpool goed zijn als een teef tijdens één loopsheid door meerdere reuen wordt gedekt. Maar of het ook mogelijk zou moeten zijn als het binnen het ras niet nodig is, omdat de genenpool al best breed is, daar is men nog niet uit. Ook de vraag door hoeveel reuen een teef maximaal gedekt zou mogen worden, kon nog niet beantwoord worden.

Resumé
Momenteel zijn dubbeldekkingen nog niet toegestaan. Wanneer het per ongeluk echter toch is gebeurd, gaat de Raad van Beheer daar pragmatisch mee om. Dit om te voorkomen dat er honden verloren gaan voor de populatie. Administratief kan dit echter nog niet goed verwerkt worden.