Fokken en gedrag

Voor veel mensen is hun hond een volwaardig lid van het gezin. De hond moet sociaal zijn en geen ongewenst gedrag vertonen. Honden die heel erg bang of juist heel erg agressief zijn, zijn niet geschikt als huisdier. Als fokker weet je hoe belangrijk het sociaal gedrag van je honden is. Sociaal gedrag van je pups begint al bij de keuze van de reu die je wilt gebruiken om je teef te dekken. Je kent je teef als geen ander en wilt ook graag inzicht in het gedrag van de reu. Om het gedrag van een hond te kunnen testen, hebben wij de MAG-test laten ontwikkelen. MAG staat voor Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag. Met de MAG-test kun je niet alleen angst en agressie testen, maar ook andere gedragsaspecten. Voor sommige rassen is een MAG-test verplicht als je met honden van zo’n ras wilt fokken. Over de MAG-test en voor welke rassen deze test verplicht is, lees je hier meer.


De MAG-test

De MAG-test is een gedragstest waarmee je verschillende gedragsaspecten kunt onderzoeken. De test is geschikt voor alle rassen. Je hond moet minimaal 18 maanden oud zijn, om deel te mogen nemen aan de MAG-test. Hoe meer honden binnen een ras getest worden, hoe beter inzicht we krijgen in hoe het staat met het gedrag van een ras.

Bij sommige rassen hebben de rasverenigingen al veel ervaring met gedragstesten. Zij testen de honden op hun vermogen om te werken, maar ook of ze geschikt zijn als familiehond. Zo doen de verenigingen niet alleen veel ervaring met gedragstesten op, maar verzamelen ze ook veel data.

De MAG-test is gevalideerd. Dit betekent dat honden die een bepaald resultaat halen bij de MAG-test met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zich op dezelfde manier zullen gedragen in een praktijksituatie. Bijt een hond tijdens de MAG-test, dan is de kans groot dat hij dat in een echte situatie ook doet. 93% Van de honden die niet bijten tijdens de MAG-test doet dat ook niet in het maatschappelijk verkeer.

Een protocol beschrijft de opstelling, de inhoud, de timing, de observatie en de interpretatie van de observaties. Daardoor kunnen we de test iedere keer op dezelfde manier afnemen. Twee speciaal daarvoor geschoolde gedragskeurmeesters nemen de test af. Ook is er een MAG-testleider aanwezig.

 

Verplichte MAG-test voor de afgifte van stambomen

Voor sommige rassen is een MAG-test verplicht om een stamboom te kunnen aanvragen. Zo willen we ongewenst (agressief) gedrag binnen deze rassen voorkomen. Als een nest niet aan deze regels voldoet, geven wij géén stambomen af voor dit nest en schrijven wij de honden niet in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) in.

Pups van ouders die geslaagd zijn voor de MAG-test, tonen significant minder agressief gedrag. Ook zijn ze minder angstig. Dat is belangrijk, want veel honden maken deel uit van het gezin. Ze moeten dus sociaal zijn en geen ongewenst gedrag vertonen. 
De publicatie over het onderzoek vind je hier.  Het onderzoeksrapport vind je hier.

De aanvullende regels gelden voor de rassen:

  • American Staffordshire Terriër
  • Argentijnse Dog
  • Rottweiler
  • Mastino Napolitano
  • Fila Brasileiro

 

Regels voor het ras American Staffordshire Terriër 

Voor het aanvragen van stambomen voor een nest pups moeten beide ouderdieren de MAG-test met goed gevolg hebben afgelegd. Dit geldt niet als je een buitenlandse reu gebruikt; deze hoeft geen MAG-test af te leggen.
Neem voor meer informatie contact op met de rasvereniging.

 

Regels voor het ras Argentijnse Dog

Voor het aanvragen van stambomen voor een nest pups moeten beide ouderdieren de MAG-test met goed gevolg hebben afgelegd.

Gebruik je een buitenlandse reu uit een land dat geen gedragstesten erkent, dan hoeft de reu geen MAG-test af te leggen. Voorwaarde is dat de pups wél een voldoende MAG-test halen voordat je er mee fokt. Slagen ze niet voor de MAG-test, dan ontvangen de pups die hieruit voortkomen geen stamboom.

 

Regels voor het ras Rottweiler

Heeft je hond Nederlandse ouders? En zijn de ouders geboren na 1 april 2008?
Dan hoeft je hond geen voldoende MAG-test te hebben.

Zijn de ouders geboren voor 1 april 2008, maar is je hond na deze datum geboren?
Dan hoeft je hond geen voldoende MAG-test te hebben, mits de ouders een voldoende MAG-test hebben.

Gebruik je een buitenlandse dekreu, dan moet deze een voldoende MAG-test of ZTP (Zucht Tauglichkeits Prüfung oftewel keuring fokgeschiktheid) hebben.
We kijken daarbij niet naar het land waar deze test is gedaan.

Importteven en importreuen moeten ongeacht hun geboortedatum een voldoende MAG-test hebben om voor stambomen voor de pups in aanmerkingen te komen. 

 

Regels voor het ras Mastino Napolitano

Heeft je hond Nederlandse ouders? En zijn de ouders geboren na 1 april 2008?
Dan hoeft je hond geen voldoende MAG-test te hebben.

Zijn de ouders geboren voor 1 april 2008, maar is je hond na deze datum geboren?
Dan hoeft je hond geen voldoende MAG-test te hebben, mits de ouders een voldoende MAG-test hebben. Komt de vaderhond uit het buitenland, dan moet hij een voldoende MAG-test of ZTP hebben.

Per 1 januari 2010 geldt voor buitenlandse dekreuen van het ras Mastino Napoletano, uit een land waar geen gedragtest wordt erkend, dat deze in Nederland toch voor een dekking kunnen worden gebruikt zonder dat deze reuen zelf voldoende gedragstest hebben behaald. De eerste generatie nakomelingen van deze dekreuen moeten dan wél een voldoende MAG-test halen. Is dit niet het geval, dan ontvangen pups van deze eerste generatie nakomelingen geen stambomen.

Importteven moeten ongeacht hun geboortedatum een voldoende MAG-test hebben om voor stambomen voor de pups in aanmerkingen te komen. Er geldt dispensatie voor artikel 5.2 van het MAG-test reglement.

 

Regels voor het ras Fila Brasileiro

Ter preventie van ongewenst agressief gedrag binnen rashondenpopulaties is het verstrekken van stambomen voor het ras Fila Brasileiro gekoppeld aan de voorwaarde van een voldoende MAG test. 

Dit betekent dat voor het aanvragen van stambomen voor een nest pups van dit ras de beide ouderdieren de MAG-test (gedragtest) met goed gevolg moeten hebben afgelegd.

Per 1 januari 2016 geldt voor het gebruik van een buitenlandse dekreu het volgende:
Voor buitenlandse dekreuen van het ras Fila Brasileiro, uit een land waar geen gedragtest wordt erkend, geldt dat deze in Nederland toch voor een dekking kan worden gebruikt zonder dat deze reu zelf een voldoende gedragstest heeft behaald.

 

Aanmelden MAG-test

Wil je deelnemen aan een MAG-test? Neem dan contact op met een van onderstaande organisaties: 

Met certificaat en registratie RvB:

American Staffordshire Terriër Club Holland (ASTCH) www.astch.nl

Kynethos www.kynethos.nl 

Nederlandse Rottweiler Club www.rottweilernederland.nl

Of via het MAG-Test Instituut Nederland (MTI).

 

MAG-test reglement

De MAG test moet volgens een vast protocol worden afgenomen. 

Het reglement kunt u hieronder downloaden. 

Reglement MAG-test (per 1 augustus 2019)

Aanvraagformulier MAG test

 

Gedragstherapie

Vertoont je hond ongewenst gedrag en is dat een probleem voor jezelf, je hond of je omgeving? Dan kan gedragstherapie helpen. Je kunt gedragstherapie bijvoorbeeld inzetten bij angst voor geluiden of kinderen, verlatingsangst, agressie- of controleproblemen, niet alleen thuis kunnen blijven, onzindelijkheid, nervositeit of overactiviteit of bij conflicten tussen honden uit hetzelfde gezin. Je verandert niet het karakter van je hond, maar wel zijn gedrag. Wacht niet te lang met het inschakelen van deskundige hulp als je een gedragsprobleem bij je hond vermoedt. Hoe sneller je de hond ander, gewenst, gedrag leert, hoe groter de kans op succes.

Voordat een gedragsbegeleider of gedragstherapeut met je hond aan de slag kan, stelt hij eerst een diagnose. Tijdens een consult verzamelt hij daarvoor informatie over het ongewenste gedrag. Hij wil het hoe, wat, wanneer en waarom van het gedrag van je hond weten, maar ook hoe het zich ontwikkeld heeft. Hij maakt daarvoor gebruik van een vragenlijst, gaat met je in gesprek en observeert je hond. Soms maakt hij videobeelden, zodat hij die later rustig kan terugkijken en analyseren. Als hij niet genoeg informatie heeft, zal de gedragstherapeut terughoudend zijn met het geven van tips. Hij heeft dan de diagnose nog niet kunnen stellen.

Zodra de diagnose is gesteld, maak je samen met de gedragstherapeut een plan van aanpak. Daarmee ga je vervolgens aan de slag. Zorg ervoor dat je regelmatig contact hebt met de gedragstherapeut. Zo kan hij je goed begeleiden bij het proces.

Let op: Gedragstherapie bij honden is geen beschermd beroep. Vraag altijd of degene die je om hulp vraagt kan aantonen dat hij een erkende opleiding tot gedragstherapeut heeft gevolgd. Voor adressen kun je ook terecht bij de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden ‘NVGH’, de Stichting Platform van Professionele Diergedragsdeskundigen 'SPPD' of bij Certipet.