Normenmatrix en stamboom

Tegelijk met de lancering van IT4Dogs is de Nederlandse stamboom na vele jaren in een nieuw en handiger jasje gestoken. Zo sluit hij weer mooi aan op de huisstijl.


Nieuwe stamboom per 1 december 2020

De officiële FCI-stamboom van de Raad van Beheer heeft een overzichtelijker lay-out en wordt niet meer gelamineerd, maar geprint op speciaal nevertear-papier (onscheurbaar en waterafstotend).

stamboom blanco

 

Stamboom voldoen aan normenmatrix: groen vinkje

Op de nieuwe stamboom wordt vanaf de start van de normenmatrix  met een groen vinkje aangegeven als een hond voldoet aan aan de gezondheidseisen in de normenmatrix.

stamboom groen vinkje gouden randje

Een zelfde format wordt gebruikt voor honden die in de bijlage of het Voorlopig Register (VR) worden opgenomen. Dit geldt voor die rassen waarvoor de normenmatrix is ingeregeld. 

De nesten van de rassen die nog niet ingeregeld zijn in de normenmatrix krijgen een nieuwe stamboom zonder vermelding ‘voldoet’ en zonder groen vinkje. De stamboom is ‘blanco’, er is dus geen extra vermelding opgenomen.  

Bijlage bij stamboom met titels en resultaten 

Resultaten van gezondheidsonderzoeken en titels worden niet meer op de stamboom weergegeven, maar in een apart digitaal document als bijlage bij de stamboom. Deze bijlage wordt niet door de Raad van Beheer in printvorm uitgegeven maar is digitaal beschikbaar. Dit document is aanpasbaar door de eigenaar van de hond en kun je zelf downloaden. Het is te downloaden op de profielpagina van de hond in kwestie. Hierop staan de resultaten van alle honden (dus ook de voorouders).

Zo is het dus mogelijk om veel meer resultaten van een hond weer te geven en in te zien. Op de oude stamboom was daar nauwelijks plek voor.

Controle normenmatrix 

UPDATE 15-6-2021

Wij hebben onze leden via een mailing geïnformeerd dat de Algemene Vergadering (AV) van 26 juni 2021 is verplaatst naar 16 oktober 2021. Voor de volledigheid delen wij deze informatie ook op deze pagina. Zoals hieronder is beschreven is de uiteindelijke ingangsdatum van de normenmatrix afhankelijk van de keuze van de leden tijdens de AV. Zodra er meer bekend is zullen wij dit communiceren.

------------------------------- 

UPDATE 13-4-2021:

In verband met de ingediende iniatiefvoorstellen voor aanpassing van de normenmatrix is de ingangsdatum van de normenmatrix verzet. 

De start van de normenmatrix zal dus niet per 1 mei 2021 zijn.

De besluitvorming over de voorstellen is aan de leden tijdens de AV van 26 juni 2021. De uiteindelijke ingangsdatum van de normenmatrix is afhankelijke van de keuze van de leden tijdens de AV en zullen wij uiteraard daarna direct communiceren via onze gebruikelijke kanalen.

------------------------------- 

We controleren op de normenmatrix vanaf de ingangsdatum die nog vastgesteld moet worden. 

Dat geeft de verenigingen de tijd om de normen in het VFR formeel aan te passen, de Raad de tijd om gewenste aanpassingen bij de normenmatrix door te voeren bij de rassen en de fokkers tijd om eventuele onderzoeken te laten doen en te registreren.

Vanaf de nog vast te stellen datum gaan we de rassen die ingesteld zijn controleren en de stambomen met vermelding ‘voldoet’ uitgeven. 

Het is niet mogelijk om stambomen later aan te passen, ook al zou de combinatie dan wel aan de normen voldoen. Onze regelgeving biedt daartoe geen mogelijkheden en wij nemen verzoeken daartoe niet in behandeling.    

Let op: Voor alle rassen blijft gelden: niet voldoen aan de BWG-regels inteelt betekent geen stambomen.

Vanaf 1 december 2020 geldt de volgende verdeling van stambomen bij de rassen: 

Stambomen voor rassen normenmatrix

Dekdatum tot startdatum normenmatrix:
De nesten waarvoor stambomen worden afgegeven tot de startdatum van de normenmatrix krijgen een nieuwe stamboom zonder vermelding ‘voldoet’. De stamboom is ‘blanco’, er is dus geen extra vermelding opgenomen.

Dekdatum vanaf startdatum normanmatrix:
De nesten die voldoen aan de normenmatrix én voldoen aan de BWG-regels krijgen een stamboom met ‘groen vinkje / voldoet’.

Uitzondering: *Voor alle rassen geldt: niet voldoen aan de BWG-regel beperking inteelt betekent geen stamboom. Vanaf dekdatum 1 december 2020 mag een teef ook niet gedekt worden door haar halfbroer.  

Stambomen voor overige rassen

De nesten van de rassen die nog niet ingeregeld zijn in de normenmatrix waarvoor stambomen worden afgegeven na 1 december 2020 krijgen een nieuwe stamboom zonder vermelding ‘voldoet’. De stamboom is ‘blanco’, er is dus geen extra vermelding opgenomen.

Uitzondering: 
*Voor alle rassen geldt: niet voldoen aan de BWG-regel beperking inteelt betekent geen stamboom. Vanaf dekdatum 1 december 2020 mag een teef ook niet gedekt worden door haar halfbroer.