Normenmatrix en stamboom

Tegelijk met de lancering van IT4Dogs is de Nederlandse stamboom na vele jaren in een nieuw en handiger jasje gestoken. Zo sluit hij weer mooi aan op de huisstijl.


Nieuwe stamboom per 1 december 2020

De officiële FCI-stamboom van de Raad van Beheer krijgt een overzichtelijker lay-out en wordt niet meer gelamineerd, maar geprint op speciaal nevertear-papier (onscheurbaar en waterafstotend).

Op de nieuwe stamboom wordt vanaf dekdatum 1 mei 2021 met een groen vinkje aangegeven als een hond wel voldoet aan aan de gezondheidseisen in de normenmatrix.
Met ee
n rood kruis wordt aangegeven dat een hond niet voldoet aan de gezondheidseisen in de normenmatrix (vanaf dekdatum 1 mei 2021)  en/of het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (vanaf 1 december 2020). 

Een zelfde format wordt gebruikt voor honden die in de bijlage of het Voorlopig Register (VR) worden opgenomen. Dit geldt voor die rassen waarvoor de normenmatrix is ingeregeld. 

De nesten van de rassen die nog niet ingeregeld zijn in de normenmatrix waarvoor stambomen worden afgegeven na 1 december 2020 krijgen een nieuwe stamboom zonder vermelding ‘voldoet / voldoet niet’. De stamboom is ‘blanco’, er is dus geen extra vermelding opgenomen. Uitzondering zijn de honden die niet voldoen aan het BWG, die krijgen een rood kruis.

stamboom blanco

 

Bijlage bij stamboom met titels en resultaten 

Resultaten van gezondheidsonderzoeken en titels worden niet meer op de stamboom weergegeven, maar in een apart document als bijlage bij de stamboom. Dit document is aanpasbaar en kun je zelf downloaden. Het is te downloaden op de profielpagina van de hond in kwestie. Hierop staan de resultaten van alle honden (dus ook de voorouders).

Zo is het dus mogelijk om veel meer resultaten van een hond weer te geven en in te zien. Op de oude stamboom was daar nauwelijks plek voor.

Controle normenmatrix vanaf 1 mei 2021

We controleren niet direct op de normenmatrix vanaf 1 december 2020 maar vanaf 1 mei 2021.

Dat geeft de verenigingen de tijd om de normen in het VFR formeel aan te passen, de Raad de tijd om gewenste aanpassingen bij de normenmatrix door te voeren bij de rassen en de fokkers tijd om eventuele onderzoeken te laten doen en te registreren.

Vanaf 1 mei 2021 gaan we de rassen die ingesteld zijn controleren en de stambomen met vermelding ‘voldoet / voldoet niet’ uitgeven. 

Het is niet mogelijk om stambomen later aan te passen, ook al zou de combinatie dan wel aan de normen voldoen.   

Let op: Voor alle rassen blijft gelden: niet voldoen aan de BWG-regels inteelt betekent geen stambomen.

Vanaf 1 december 2020 geldt de volgende verdeling van stambomen bij de rassen: 

Stambomen voor rassen normenmatrix

Dekdatum tot 1 mei 2021 (dus ook voor nesten met dekdatum vóór 1 december 2020):
De nesten waarvoor stambomen worden afgegeven na 1 december 2020 krijgen een nieuwe stamboom zonder vermelding ‘voldoet / voldoet niet’. De stamboom is ‘blanco’, er is dus geen extra vermelding opgenomen.

Uitzondering:
De nesten die niet voldoen aan de BWG-regels* krijgen een stamboom met ‘rood kruis / voldoet niet’. Dit geldt per direct vanaf 1 december 2020 voor alle nesten met dekdatum vóór en ná 1 december 2020.  

*Voor alle rassen geldt: niet voldoen aan de BWG-regel beperking inteelt betekent geen stamboom. Vanaf dekdatum 1 december 2020 mag een teef ook niet gedekt worden door haar halfbroer.  

Dekdatum vanaf 1 mei 2021:

De nesten die voldoen aan de normenmatrix én voldoen aan de BWG-regels krijgen een stamboom met ‘groen vinkje / voldoet’.

De nesten die niet voldoen aan de normenmatrix en/of niet voldoen aan de BWG-regels* krijgen een stamboom met ‘rood kruis / voldoet niet’.  

*Voor alle rassen geldt: niet voldoen aan de BWG-regel beperking inteelt betekent geen stamboom. Vanaf dekdatum 1 december mag een teef ook niet gedekt worden door haar halfbroer.

Stambomen voor overige rassen

De nesten van de rassen die nog niet ingeregeld zijn in de normenmatrix waarvoor stambomen worden afgegeven na 1 december 2020 krijgen een nieuwe stamboom zonder vermelding ‘voldoet / voldoet niet’. De stamboom is ‘blanco’, er is dus geen extra vermelding opgenomen.

Uitzondering:
De nesten die niet voldoen aan de BWG-regels* krijgen een stamboom met ‘rood kruis / voldoet niet’. Dit geldt per direct vanaf 1 december 2020 voor alle nesten met dekdatum vóór en ná 1 december 2020.  

*Voor alle rassen geldt: niet voldoen aan de BWG-regel beperking inteelt betekent geen stamboom. Vanaf dekdatum 1 december 2020 mag een teef ook niet gedekt worden door haar halfbroer.