Normenmatrix per ras


UPDATE 15-6-2021

Wij hebben onze leden via een mailing geïnformeerd dat de Algemene Vergadering (AV) van 26 juni 2021 is verplaatst naar 16 oktober 2021. Voor de volledigheid delen wij deze informatie ook op deze pagina. Zoals hieronder is beschreven is de uiteindelijke ingangsdatum van de normenmatrix afhankelijk van de keuze van de leden tijdens de AV. Zodra er meer bekend is zullen wij dit communiceren.

------------------------------- 

UPDATE 13-4-2021:
In verband met de ingediende iniatiefvoorstellen voor aanpassing van de normenmatrix is de 
ingangsdatum van de normenmatrix verzet. 

De start van de normenmatrix zal dus niet per 1 mei 2021 zijn.

De besluitvorming over de voorstellen is aan de leden tijdens de AV van 26 juni 2021. De uiteindelijke ingangsdatum van de normenmatrix is afhankelijke van de keuze van de leden tijdens de AV en zullen wij uiteraard daarna direct communiceren via onze gebruikelijke kanalen.

------------------------------- 

De normenmatrix zijn aanvullende regels voor de fokkerij van stamboomhonden die gelden per ras. Hiervoor heeft een groot aantal rasverenigingen aangegeven welke gezondheidsonderzoeken voor hun ras van belang zijn. Deze rassen met hun onderzoeken zijn, na controle, in de normenmatrix opgenomen.


Naast gezondheidsonderzoeken zijn er soms ook strengere eisen gesteld aan het welzijn van de ouderhonden of regels om inteelt en verwantschap nog verder te beperken.


Start 87 rassen
We starten in IT4Dogs met 87 rassen / variëteiten in de normenmatrix. Voor deze rassen zijn de regels afgestemd met de rasverenigingen en in IT4Dogs ingebouwd.

Voor een aantal rassen moeten er nog wijzigingen in IT4Dogs in de normenmatrix doorgevoerd worden. Bij sommige rasverenigingen moeten er nog regels in het VFR worden aangepast zodat ze aansluiten op de normenmatrix. Daarvoor is overleg tussen het bestuur en de leden van de rasvereniging en goedkeuring door de algemene vergadering van de rasvereniging noodzakelijk. 

De ingangsdatum controle normenmatrix is vanwege de voorstellen die tijdens de AV van 26 juni 2021 besproken worden uitgesteld.

De andere rassen, als eerste de nog overgebleven rassen uit de top 10 qua aantallen pups per jaar, volgen bij volgende updates van de normenmatrix.

Een overzicht van de rassen op alfabetische volgorde en de normen per ras staan onderaan deze pagina. 

Controle normenmatrix vanaf nader te bepalen ingangsdatum 

Wij controleren niet meteen op de normenmatrix vanaf de start op 1 december 2020. Zodoende hebben fokkers de gelegenheid om onderzoeken of testen te doen en de uitslagen toe te voegen in het systeem.

De dekaangiftes met dekdatum vanaf de nog nader te bepalen startdatum gaan wij controleren bij de rassen die ingesteld zijn en de stambomen met vermelding ‘voldoet / groen vinkje’ uitgeven.

Het is niet mogelijk om stambomen later aan te passen, ook al zou de combinatie dan wel aan de normen voldoen. Dit staat onze regelgeving niet toe. Verzoeken daartoe nemen wij niet in behandeling.    

Let op: Voor alle rassen blijft gelden: niet voldoen aan de BWG-regels inteelt betekent geen stambomen!

Rassen die nog geen ingevulde normenmatrix hebben, kunnen al wel profiteren van het administreren van gezondheidsonderzoeken. Jarenlang was het alleen mogelijk om HD, ED, CD, ogen en (ietsje later) ook patella luxatie te laten registreren. Nu komen daar de vele (rasspecifieke) DNA-tests bij, maar ook het eerdergenoemde hartonderzoek, rugafwijkingen, OCD enzovoort.  

Eigenaren / fokkers van alle rassen wordt geadviseerd om zoveel als mogelijk de relevante onderzoeken te registreren.

Normenmatrix-controle - proefcombinatie ouderdieren

Als fokker krijg je in 'Mijn RvB'-account een overzicht van al je honden. Ook kun je daar een normenmatrix-controle doen.
Je kunt een proefcombinatie van een teef en een bepaalde reu maken. Je moet de verwachte dekdatum invullen en vervolgens krijg je te zien of de combinatie van ouderdieren voldoet aan alle gezondheidseisen, dus zowel het BWG als de normenmatrix. Voldoet de combinatie niet, dan krijg je ook te zien waarom dat zo is. 
Let op: Deze proefcombinatie-mogelijkheid is nog niet beschikbaar . Deze komt later dit jaar beschikbaar voor de start van de normenmatrix.