Normenmatrix per ras


De normenmatrix zijn aanvullende regels voor de fokkerij van stamboomhonden die gelden per ras. Hiervoor heeft een groot aantal rasverenigingen aangegeven welke gezondheidsonderzoeken voor hun ras van belang zijn. Deze rassen met hun onderzoeken zijn, na controle, in de normenmatrix opgenomen.

Naast gezondheidsonderzoeken zijn er soms ook strengere eisen gesteld aan het welzijn van de ouderhonden of regels om inteelt en verwantschap nog verder te beperken.


Start 100 rassen
We starten in IT4Dogs met ruim honderd rassen / variëteiten in de normenmatrix. Voor deze rassen zijn de regels afgestemd met de rasverenigingen en in IT4Dogs ingebouwd.

Voor een aantal rassen moeten er nog wijzigingen in IT4Dogs in de normenmatrix doorgevoerd worden. Bij sommige rasverenigingen moeten er nog regels in het VFR worden aangepast zodat ze aansluiten op de normenmatrix. Daarvoor is overleg tussen het bestuur en de leden van de rasvereniging en goedkeuring door de algemene vergadering van de rasvereniging noodzakelijk. 
Daarom is de ingangsdatum controle normenmatrix 1 mei 2021.

De andere rassen, als eerste de nog overgebleven rassen uit de top 10 qua aantallen pups per jaar, volgen bij volgende updates van de normenmatrix.

Een overzicht van de rassen op alfabetische volgorde en de normen per ras staan onderaan deze pagina. 

Controle normenmatrix vanaf dekdatum 1 mei 2021

Wij controleren niet meteen op de normenmatrix vanaf de start op 1 december 2020. Zodoende hebben fokkers de gelegenheid om onderzoeken of testen te doen en de uitslagen toe te voegen in het systeem.

De dekaangiftes met dekdatum vanaf 1 mei 2021 gaan wij controleren bij de rassen die ingesteld zijn en de stambomen met vermelding ‘voldoet / voldoet niet’ uitgeven.

Het is niet mogelijk om stambomen later aan te passen, ook al zou de combinatie dan wel aan de normen voldoen.   

Let op: Voor alle rassen blijft gelden: niet voldoen aan de BWG-regels inteelt betekent geen stambomen!

Rassen die nog geen ingevulde normenmatrix hebben, kunnen al wel profiteren van het administreren van gezondheidsonderzoeken. Jarenlang was het alleen mogelijk om HD, ED, CD, ogen en (ietsje later) ook patella luxatie te laten registreren. Nu komen daar de vele (rasspecifieke) DNA-tests bij, maar ook het eerdergenoemde hartonderzoek, rugafwijkingen, OCD enzovoort.  

Eigenaren / fokkers van alle rassen wordt geadviseerd om zoveel als mogelijk de relevante onderzoeken te registreren.

Normenmatrix-controle - proefcombinatie ouderdieren

Als fokker krijg je in 'Mijn RvB'-account een overzicht van al je honden. Ook kun je daar een normenmatrix-controle doen.
Je kunt een proefcombinatie van een teef en een bepaalde reu maken. Je moet de verwachte dekdatum invullen en vervolgens krijg je te zien of de combinatie van ouderdieren voldoet aan alle gezondheidseisen, dus zowel het BWG als de normenmatrix. Voldoet de combinatie niet, dan krijg je ook te zien waarom dat zo is. 
Let op: Deze proefcombinatie-mogelijkheid komt naar verwachting begin maart 2021 beschikbaar.  

Overzicht rassen normenmatrix vanaf 1 MEI 2021

Overzicht rassen normenmatrix (alfabetische volgorde + rasgroep)

Overzicht geldende normen per ras 

Let op: voor een paar rassen zijn de vermelde normen nog niet volledig afgestemd tussen de Raad en de rasvereniging of de fokkers / AV van de rasvereniging. Hier kunnen dus nog wijzigigingen volgen.

Dit geldt op dit moment voor:
Australian Kelpie
Briquet Griffon Vendeen
Flatcoated Retriever
Grand Basset Griffon Vendeen
Grand Griffon Vendeen
Nederlandse Kooikerhondje
Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Rasgroep 1 - Herdershonden en veedrijvers 

Normenmatrix rasgroep 1 versie 19 november 2020 

Rasgroep 2 - Pinschers, Schnauzers, Molossers en Sennenhonden

Normenmatrix rasgroep 2 versie 8 december 2020

Rasgroep 3 - Terriers

Normenmatrix rasgroep 3 versie 13 november 2020

Rasgroep 4 - Dashonden (Teckels)

Normenmatrix rasgroep 4 versie 26 november 2020

Rasgroep 5 - Spitsen en Oertypen

Normenmatrix rasgroep 5 versie 26 november 2020

Rasgroep 6 - Lopende honden en Zweethonden

Normenmatrix rasgroep 6 versie 13 november 2020

Rasgroep 7 - Voorstaande jachthonden

Normenmatrix rasgroep 7 versie 22 december 2020

Rasgroep 8 - Retrievers, Spaniels en Waterhonden

Normenmatrix rasgroep 8 versie 13 november 2020

Rasgroep 9 - Gezelschapshonden
Er zijn nog geen rassen ingeregeld uit rasgroep 9. 
Voor het fokken met de Cavalier King Charles Spaniel gelden aanvullende regels

Rasgroep 10 - Windhonden

Normenmatrix rasgroep 10