Fokken met een Dobermann

Binnen het ras de Dobermann komt een hartaandoening voor genaamd Dilaterende Cardiomyopathie (DCM). Om de problemen terug te dringen zijn er aanvullende voorwaarden gesteld voor de afgifte van stambomen. Daarom mag er alleen nog maar gefokt met honden die geen aanwijzingen hebben voor DCM. De rasverenigingen de Dobermann Vrienden in Nederland (DVIN), Sport Dobermann Nederland (SDN) en de Nederlands Dobermann Club (NDC) hebben samen met de Raad van Beheer afspraken gemaakt. Het convenant is afgesloten en ingegaan op 1 januari 2021. Bij dekkingen vanaf 1 april 2021 zal de Raad van Beheer controleren of er aan de onderzoekseis is voldaan.


Dilaterende Cardiomyopathie screening

DCM is een veelvoorkomende erfelijke, progressieve hartaandoening bij de Dobermann. In het beginstadium is er nog niet veel van te merken. Het hart wordt vergroot, waardoor de pompfunctie van het hart minder wordt. Honden met DCM kunnen een verminderd uithoudingsvermogen hebben, maar ook hoesten of benauwdheid laten zien.

Hoewel vooral in het beginstadium het moeilijk is om de diagnose te stellen, is het wel met een 24-uurs holter-ECG (hartregistratie) te zien dat een deel van het hart (niet functionele) extra slagen maakt. Het holteronderdeel is daarom essentieel in de (vroege) diagnose van DCM bij de Dobermann. Jaarlijkse screening door middel van holter en echografie, uitgevoerd door een gediplomeerd en geregistreerd veterinair-cardioloog, is hierbij verplicht.

Het onderzoek

De hond moet zowel onderzocht worden door middel van echografie als met een 24-uurs holter ECG (een kastje dat 24 uur wordt gedragen). Op die manier is goed te onderzoeken of er afwijkingen zijn en of die gerelateerd kunnen worden aan DCM. De beoordeling van zowel de echografie als van de holter ECG zijn specialistische beoordelingen.

Dierenartsen

Het correct uitvoeren van een onderzoek naar de aanwezigheid van Dilaterende Cardiomyopathie (DCM) is een specialistische activiteit. Deze kan alleen op de juiste wijze worden uitgevoerd door veterinair cardiologen geregistreerd bij de EBVS® en/of door een cardioloog aangesloten bij het CC-kreis in Duitsland.

Dierenartsen die dit onderzoek bij de Dobermann mogen uitvoeren vind je in deze lijst.

Dierenartsen DCM onderzoek bij de Dobermann

 

Controle

De ingangsdatum van het convenant is 1 januari 2021. De Raad van Beheer gaat echter controleren per dekdatum 1 april 2021, waardoor de fokkers genoeg tijd hebben om aan de onderzoekseis te voldoen. Dit houdt in dat de fokker moet aantonen dat er geen aanwijzingen voor DCM zijn als hij/zij een hond voor de fokkerij wil inzetten. Dat kan door de uitslagen van de screenings, alsmede een ingevuld formulier van de veterinair-cardioloog toe te voegen op de profielpagina van de hond in IT4Dogs. Fokkers kunnen uitslagen van hartonderzoeken nu al invoeren via het account van de hond in IT4Dogs. Na controle worden deze onderzoeksresultaten ook zichtbaar op Dutch Dog Data.