Fokken met kortsnuitige honden

Op 19 maart 2019 is het rapport 'fokken met kortsnuitige honden' gepubliceerd door de minister.  Het rapport bevat criteria voor handhaving van de wet. Het fokken met kortsnuitige honden is alleen toegestaan met ouderdieren die aan de wet voldoen.


Op 1 juli 2014 zijn een aantal wijzigingen in het ‘Besluit houders van dieren’ in werking getreden. In artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren van het Besluit houders van dieren is opgenomen dat het in Nederland verboden is gezelschapsdieren te fokken op een wijze waarop het welzijn en gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld. 

De problemen die zich voordoen met extreem kortsnuitige rassen heeft al langere tijd de aandacht van de sector.  

Op 19 maart 2019 heeft de minister het rapport ‘Fokken met kortsnuitige honden’ gepubliceerd in het kamerdossier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarmee is er een wezenlijke verandering opgetreden met grote gevolgen voor de fokkerij van, in dit geval, kortsnuitige rassen.

Het rapport bevat de criteria ter handhaving van artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren en zal worden gebruikt door handhavende instanties zoals NVWA en LID. 

Het fokken met kortsnuitige honden is alleen toegestaan met ouderdieren die aan de criteria voldoen. Dat dit grote gevolgen heeft voor de fokkerij in Nederland mag duidelijk zijn. Fokker, rasvereniging en Raad van Beheer zullen zich moeten houden aan de wet- en regelgeving van de overheid.

De Raad van Beheer heeft van het ministerie de ruimte gekregen een voorstel te doen voor criteria en reglementering van de fokkerij voor stamboomhonden van korstnuitige rassen. Wij zijn in overleg met de rasverenigingen en (veterinair) specialisten om hieraan een vervolg te geven. De handhavingslijn van het ministerie blijft vooralsnog onveranderd van kracht. 

Veelgestelde vragen
In het verslag van de informatiebijeenkomst van 5 juni 2019 staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Het verslag treft u hieronder aan onder publicaties. 

Berichten / publicaties

Verslag informatiebijeenkomst RvB 5 juni 2019

Nieuwsbericht Raad van Beheer  - update 09-05-2019

Nieuwsbericht Raad van Beheer  - update 26-04-2019

Nieuwsbericht Raad van Beheer  - standpunt 22-03-2019

Nieuwsbericht brief + rapport minister 18-03-2019

Voorstel fokadvies Pets for Life Vlaanderen

Rapport fokken kortsnuiten

Rapport minister fokken kortsnuitige honden  

Brief minister bij Fairfok en kortsnuiten rapport 03-2019