Fokken met brachycephale honden

Fokken met brachycephale honden in Nederland. Aangepaste registratieprocedure vanaf 18 mei 2020


- Information in English can be found at the bottom of the page- 

Fokken met kortsnuitige honden in Nederland

Aangepaste registratieprocedure vanaf 18 mei 2020

Voor het fokken met kortsnuitige honden gelden voor de handhaving van artikel 3.4 van het besluit houders van dieren sinds maart 2019 aanvullende criteria vanuit de overheid.

De Raad van Beheer heeft samen met de aangesloten rasverenigingen van kortsnuitige honden in augustus 2019 een fokbegeleidingsplan ingediend met daarin maatregelen op het gebied van gezondheid van ogen en ademhaling. De minister heeft begin mei 2020 een reactie gegeven op het fokbegeleidingsplan. De minister spreekt haar waardering uit voor de inspanningen die zijn verricht en onderschrijft grotendeels de maatregelen uit het fokbegeleidingsplan, maar neemt het plan niet over en handhaaft de zes criteria uit het oorspronkelijke rapport van het ECGG.

Het ministerie staat wel tijdelijk toe dat er gefokt mag worden met ouderdieren waarvan één van beide ouderdieren niet voldoet aan het criterium snuitlengte (craniofaciale ratio CFR). Dit kan vanuit het beleid van de Raad van Beheer door selectie binnen het ras of via raskruisingen. 
Hierbij mag een ouderdier met een CFR kleiner dan 0,3 enkel gecombineerd worden met een hond met een CFR groter dan 0,3. Beide ouderdieren dienen tevens voldoende te scoren op de overige 5 handhavingscriteria.

Op basis van de reactie van het ministerie heeft het bestuur besloten tot de volgende maatregel:

Vanaf 18 mei 2020 geldt een aangepaste procedure voor de registratie van nesten van kortsnuitige honden. Bij alle dekaangiftes van de vermelde kortsnuitige rassen is het verplicht een dierenartsverklaring in te sturen van beide ouderdieren.

Bij overlegging van de dierenartsverklaringen waarop is aangegeven dat de ouderdieren voldoen aan de handhavingscriteria wordt een stamboom afgegeven. Wanneer uit de verklaringen blijkt dat de ouderdieren niet aan de criteria voldoen wordt er geen stamboom afgegeven.


Criteria voor het fokken met kortsnuitige honden

Bron: Rapport fokken met kortsnuitige honden, ECGG, pagina 26, publicatiedatum 18-03-2019.

Procedure registratie nesten kortsnuitige honden vanaf 18 mei 2020

Alle dekaangiftes met een dekdatum vóór 18 mei 2020 worden behandeld volgens de oude procedure. 

Alle dekaangiftes met een dekdatum vanaf 18 mei 2020 vallen onder de nieuwe aangepaste procedure:

 • Bij alle dekaangiftes van de vermelde kortsnuitige rassen is het verplicht een dierenartsverklaring in te sturen van beide ouderdieren.
 • Bij overlegging van de dierenartsverklaring waaruit blijkt dat voldaan is aan de handhavingscriteria wordt er een stamboom afgegeven.
 • Wanneer uit de dierenartsverklaring blijkt dat niet aan de criteria is voldaan wordt er geen stamboom afgegeven.

Op een volgende Algemene Vergadering zal het bestuur de leden een voorstel doen hoe om te gaan met combinaties die niet aan de criteria voldoen. Tot aan deze Algemene Vergadering worden de nesten die niet voldoen aan de criteria aangehouden en worden tot aan de formele besluitvorming geen documenten afgegeven voor het betreffende nest.


Kortsnuitige rassen

De aangepaste registratieprocedure geldt voor het fokken met kortsnuitige honden van de volgende rassen:

 1. Affenpinscher
 2. Boston Terriër
 3. Engelse Bulldog
 4. Franse Bulldog
 5. Griffon Belge
 6. Griffon Bruxellois
 7. Petit Brabançon
 8. Japanse Spaniel
 9. King Charles Spaniel
 10. Mopshond
 11. Pekingees
 12. Shih Tzu

NB: Het vermelden van deze rassen wil niet zeggen dat de criteria en mogelijke controle van de overheid niet kunnen gelden voor kortsnuitige honden van andere rassen. De criteria van de overheid gelden op basis van uiterlijk en niet op basis van ras.

Procedure
Bij de procedure kunnen er 3 situaties zijn voor de registratie van nesten:

 1. Beide ouderdieren voldoen aan de criteria.
 2. Eén van de ouderdieren voldoet aan alle criteria én een van de ouderdieren voldoet niet aan het criterium snuitlengte maar voldoet wel aan de andere criteria.
 3. Beide ouderdieren voldoen niet aan de criteria.

 

1. Beide ouderdieren voldoen aan de criteria

Beide ouderdieren voldoen aan de 6 criteria zoals gesteld in het rapport. Dit dient aangetoond te worden door een ondertekende dierenartsverklaring volgens het model van de Raad van Beheer.

Deze dierenartsverklaring kunt u onderaan de pagina downloaden. Voor buitenlandse dekreuen is er een Engelstalige versie beschikbaar.

De procedure voor de registratie van het nest en het aanvragen van stambomen verloopt zoals gebruikelijk. Er wordt DNA afgenomen en gechipt.
Uiterlijk binnen 6 weken na de geboorte van het nest dienen de dierenartsverklaringen van de beide ouderdieren bij de Raad van Beheer aanwezig te zijn.
Deze termijn van 6 weken geldt voor een overgangsfase tot 1 september 2020.
Vanaf 1 september 2020 moet de dierenartsverklaring direct bij de dekaangifte bijgevoegd worden.    

Als de dierenartsverklaringen in orde zijn ontvangt de fokker de stambomen voor het nest.

2. Één ouderdier voldoet aan de criteria én een ouderdier voldoet NIET aan criterium snuitlengte

Er is een tijdelijke mogelijkheid om te fokken met combinaties waarbij één van de ouderdieren niet voldoet aan het criterium snuitlengte, dus een CFR heeft kleiner dan of gelijk aan 0,3. Het ouderdier dient wel voldoende te scoren op de overige 5 handhavingscriteria. Voorwaarde is dat het andere ouderdier wel een CFR heeft groter dan 0,3 en tevens voldoet aan de overige 5 criteria. 

Dit dient aangetoond te worden door een ondertekende dierenartsverklaring volgens het model van de Raad van Beheer. Deze dierenartsverklaring kunt u onderaan de pagina downloaden. Voor buitenlandse dekreuen is er een Engelstalige versie beschikbaar.

De procedure voor de registratie van het nest en het aanvragen van stambomen verloopt zoals gebruikelijk. Er wordt DNA afgenomen en gechipt.

Uiterlijk binnen 6 weken na de geboorte van het nest dienen de dierenartsverklaringen van de beide ouderdieren bij de Raad van Beheer aanwezig te zijn. Deze termijn van 6 weken geldt voor een overgangsfase tot 1 september 2020. Vanaf 1 september 2020 moet de dierenartsverklaring direct bij de dekaangifte bijgevoegd worden. 

Als de dierenartsverklaringen in orde zijn ontvangt de fokker de stambomen voor het nest.

3. Beide ouderdieren voldoen NIET aan de criteria 

Wanneer uit de dierenartsverklaringen blijkt dat beide ouderdieren niet aan de criteria voldoen dan worden er geen stambomen afgegeven.

Tot aan de Algemene Vergadering worden de nesten die niet voldoen aan de criteria aangehouden en er worden tot aan de formele besluitvorming geen documenten afgegeven voor het betreffende nest. 

De procedure voor de registratie van het nest verloopt zoals gebruikelijk. Er wordt DNA afgenomen en gechipt. Wanneer de Algemene Vergadering besluit tot afgifte van een afstammingsbewijs ontvangt de fokker afstammingsbewijzen voor het nest.

Dierenartsverklaring kortsnuiten

Bij alle dekaangiftes van de vermelde kortsnuitige rassen is het verplicht een dierenartsverklaring in te sturen van beide ouderdieren. 
De dierenartsverklaring is opgesteld conform het formulier zoals dit ook door de NVWA wordt gebruikt bij de handhaving. Voor de inzet van buitenlandse dekreuen is er een Engelse versie.

Meetformulier kortsnuiten

Meetformulier kortsnuiten Engelstalig    

 

Meten craniofaciale ratio CFR

Voor het meten van de relatieve neusverkorting of craniofaciale ratio CFR staat in het rapport van het ECGG op pagina 13 de volgende uitleg.

berekening CFR

 

Folder fokken met kortsnuiten

Hieronder kun je de folder 'fokken met kortsnuitige honden in Nederland' downloaden. Als je een gedrukte versie van de folder wilt ontvangen stuur dan een mail met je naam en postadres naar info@raadvanbeheer.nl dan sturen wij je een exemplaar toe.

Folder fokken met kortsnuiten versie 11-05-2020

 

folder fokken kortsnuiten  

 

 

Berichten / publicaties

Item kortsnuiten Onze Hond nr8 - 10-2021

Raadar XL over Cambridge test - 06-2021

Vertaling rapport FCI BOAS - 04-11-2020

Tijdlijn kortsnuiten - 03-09-2020

De FCI rasstandaarden en de Raad van Beheer - 17 augustus 2020

Update kortsnuiten - 10 juli 2020

Statement Raad bijeenkomst kortsnuiten 8 juli 2020 

Statement FCI over BOAS issue - 3 july 2020

Reactie Raad op voldoen aan FCI reglementen

Actuele situatie en wat voorafging - 25-05-2020 

Korte reactie op open brief FCI voorzitter - 25-05-2020

Open brief FCI voorzitter (engels) 20-05-2020

Nieuwbericht Raad van Beheer - reactie minister - 11-05-2020

Update fokken met kortsnuitige honden - 29-10-2019

Fokbegeleidingsplan kortsnuitige stamboomhonden - 1 augustus 2019

Verslag informatiebijeenkomst RvB 5 juni 2019

Nieuwsbericht Raad van Beheer  - update 09-05-2019

Nieuwsbericht Raad van Beheer  - update 26-04-2019

Nieuwsbericht Raad van Beheer  - standpunt 22-03-2019

Nieuwsbericht brief + rapport minister 18-03-2019

Voorstel fokadvies Pets for Life Vlaanderen

Rapport fokken kortsnuiten

Rapport minister fokken kortsnuitige honden  

Brief minister bij Fairfok en kortsnuiten rapport 03-2019 


Information breeding brachycephalic dogs in English

FCI Report BOAS - 15-07-2020

The FCI breed standards and the Dutch Kennel Club - 17 augustus 2020

Statement FCI on BOAS issue - 3 July 2020

Statement DKC and the FCI statutes - 26 May 2020

Statement DKC extensive on position and history - 25 May 2020 

Statement DKC on the open letter of the FCI president - 25 May 2020 

Open letter of the FCI president 20 May 2020

Statement Dutch Kennel Club - 11th May 2020

Veterinary measuring formular for criteria - May 2020

Breeding brachycephalic dogs incl Criteria by Minister - March 2019

Breeding strategy proposal Dutch KC - August 2019