Fokverbod - Limited Registration

De FCI (Fédération Cynologique Internationale) heeft eind 2019 richtlijnen gepubliceerd voor ‘limited registration’, een fokverbod met als doel grip te houden op de gezonde en rastypische fokkerij. Sinds 15 november 2021 is dit fokverbod ook in Nederland van toepassing en kan ingezet worden voor honden waarbij gezondheids- en/of gedragsproblemen spelen. Honden met limited registration zijn uitgesloten voor de fokkerij, maar kunnen deelnemen aan alle activiteiten in de hondenwereld, zoals tentoonstellingen.


Limited Registration

 

Bekijk de richtlijnen van de FCI

We lichten ze hieronder kort toe.

 

Niet toegestaan voor de fokkerij

Limited registration is een fokverbod. De hond krijgt een volledige FCI-stamboom, maar met de aanduiding ‘fokverbod’. Deze aanduiding vindt u ook in Dutch Dog Data. Wordt een hond met een fokverbod toch gebruikt voor de fokkerij, dan worden de nakomelingen niet geregistreerd in het NHSB.

Het fokverbod kan worden ingetrokken door de Raad van Beheer of (ingeval van een importhond of buitenlandse dekreu) de nationale kennelclub van een ander FCI-lid of contractpartner, die het fokverbod heeft opgelegd. De FCI heeft nadrukkelijk bepaald dat rasverenigingen, die in sommige landen (zoals Duitsland) in opdracht van de nationale kennelclub honden registreren en stambomen afgeven, bevoegd zijn dit fokverbod op te leggen en zo nodig in te trekken.

Wie kan beslissen om een hond met een met fokverbod te registreren? 

  • De nationale kennelclub, in Nederland is dat de Raad van Beheer.
  • Bij import/export van honden de nationale kennelclub van het land waarnaar de hond wordt geëxporteerd, in Nederland is dat de Raad van Beheer.
  • Op verzoek van de fokker van de hond kan de Raad van Beheer bij de stamboomaanvraag besluiten een pup met toevoeging ‘fokverbod’ in het stamboek op te nemen. Nadat het eigendom van de hond is overgedragen aan een nieuwe eigenaar kan de fokker de term fokverbod niet meer aan de stamboom toe laten voegen.
  • De eigenaar van de hond kan de Raad van Beheer vragen om de stamboom van zijn/haar hond te voorzien van de aanduiding ‘fokverbod’.

Wie kan een fokverbod van een hond intrekken? 

Een fokverbod kan alleen worden ingetrokken door de nationale kennelclub die dat fokverbod heeft opgelegd. In landen waar de rasvereniging de stamboekhouding in opdracht van de nationale kennelclub voert, mag de rasvereniging dit doen. De geregistreerde eigenaar kan een verzoek indienen bij de desbetreffende kennelclub.

Wanneer geldt een fokverbod?

  • De Raad van Beheer vindt dat er alleen gefokt mag worden met rashonden die een gezond temperament hebben, functioneel en erfelijk gezond zijn en geregistreerd staan in een stamboek of register (appendix) dat erkend is door de FCI.
  • Honden worden erfelijk als gezond beschouwd als zij de rasstandaard-kenmerken, het rastype en het karakter van dat ras overdragen zonder erfelijke afwijkingen die de functionele gezondheid van de nakomelingen zouden kunnen schaden. De leden en contractpartners van de FCI zijn in dit verband verplicht om overdrijving van raskenmerken in de normen te voorkomen, die zou kunnen leiden tot een verslechtering van de functionele gezondheid van de hond.
  • Er mag niet worden gefokt met honden met diskwalificerende fouten, zoals een ondeugdelijk temperament, aangeboren doof- of blindheid, hazenlip, gespleten gehemelte, substantiële gebitsproblemen of kaakafwijkingen, progressieve retinale atrofie (PRA), epilepsie, cryptorchisme, monorchisme, albinisme, onjuiste vachtkleuren of ernstige heupdysplasie.

Criteria voor een fokverbod

De FCI schetst de navolgende situaties waarin een fokverbod kan worden opgelegd.

Ongezonde ouders

De Raad van Beheer kan pups met een fokverbod inschrijven in het NHSB als zij nakomelingen zijn van ouders die lijden aan erfelijke aandoeningen.

Zware inteelt en zogenaamde ‘matador-fokkerij’

Een fokverbod kan ook worden gebruikt om matador-fokkerij en zware inteelt te voorkomen. De FCI zegt daarover het volgende:

Om genetische diversiteit van het ras te behouden of bij voorkeur uit te breiden, moet matador-fokken en zware inteelt worden vermeden. Paring tussen broers en zussen, moeder op zoon of vader op dochter mag nooit worden uitgevoerd. Als algemene aanbeveling mag geen enkele hond meer nakomelingen hebben dan gelijk is aan 5 procent van het aantal pups dat gedurende een periode van vijf jaar in de raspopulatie is geregistreerd. De grootte van de raspopulatie moet niet alleen op nationaal maar ook op internationaal niveau worden bekeken, vooral bij rassen met weinig individuen.

Erfelijke aandoeningen of functionele beperkingen

De fokker en/of eigenaar kan de Raad van Beheer vragen de aanduiding ‘fokverbod’ aan de stamboom toe te voegen van een hond die lijdt aan erfelijke aandoeningen of functionele beperkingen. De Raad van Beheer is ook zonder verzoek van de eigenaar bevoegd een fokverbod op te leggen bij een hond die lijdt aan ernstige erfelijke aandoeningen of functionele beperkingen.  

Diskwalificerende fouten

De Raad van Beheer kan, met of zonder verzoek van de fokker en/of eigenaar, een fokverbod opleggen bij een hond met één of meer diskwalificerende fouten, zoals een diskwalificerende vachtkleur.

Overnemen buitenlands fokverbod

Als een FCI-lid of contractpartner in het buitenland de aanduiding ‘fokverbod’ heeft toegevoegd aan de stamboom, dient de Raad van Beheer zich daar ingeval van import in ons land volledig aan te conformeren. Alleen de nationale kennelclub van het desbetreffende land is bevoegd het fokverbod van de stamboom af te halen. Hiervan wordt uitsluitend afgeweken als blijkt dat de desbetreffende nationale kennelclub een kennelijke vergissing heeft gemaakt.

Kynologisch Reglement

De regels ten aanzien van het fokverbod zijn sinds 15 november 2021 opgenomen in het Kynologisch Reglement, namelijk in de artikelen I.4, III.14, III.21, III.28 en VIII.9 KR.