Meldpunt erfelijke aandoeningen

Als onderdeel van het gezondheidsbeleid heeft de Raad van Beheer een meldpunt erfelijke aandoeningen. Dit meldpunt is opgezet met als doel om meer inzage te krijgen in de erfelijke aandoeningen die voorkomen bij bepaalde hondenrassen. Tevens biedt het de Raad van Beheer, de rasverenigingen en de fokkers zo de mogelijkheid om betere sturing te geven in het fokbeleid door gegevens van individuele honden vast te leggen.


Via het meldpunt kunnen fokkers, hondeneigenaren, rasverenigingen, dierenartspraktijken of andere organisaties of personen meldingen doen. Anonieme meldingen worden niet aangenomen. 

Wij informeren altijd de geregistreerde eigenaar, fokker en de rasvereniging(en) over de melding. Daarbij geven wij géén gegevens van de melder door. Bij de melding is een ondertekende dierenartsverklaring verplicht. Zonder deze dierenartsverklaring worden meldingen niet geregistreerd. Wij registreren alleen meldingen van stamboomhonden.

Hoe wordt de melding beoordeeld? 

Nadat we de melding hebben ontvangen wordt deze beoordeeld. 

Wat vermeld de dierenartsverklaring? Welke specifieke aandoening wordt vermeld? Wat is daarvan de impact op de gezondheid of het welzijn van de hond of de eventuele directe familieleden? Wat is de impact op het fokbeleid van dit ras? Zijn er voor het ras al extra regels opgenomen voor deze aandoening in de regelgeving van de Raad van Beheer, de normenmatrix voor dit ras, in een convenant tussen rasvereniging(en) en Raad van Beheer of in het verenigingsfokreglement (VFR)?

Als de eigenaar zelf een melding doet over een aandoening en deze nog niet bij de hond is geregistreerd in ons systeem, zullen wij hem altijd dringend adviseren de uitslag op te nemen bij de gezondheidsgegevens van de hond. Op deze manier is de uitslag ook inzichtelijk voor anderen. 


De Raad van Beheer kan contact opnemen met de melder, de dierenarts of de fokker of eigenaar voor meer informatie. 

Wat gebeurt er met de melding na beoordeling?

De vervolgacties zijn niet voor alle meldingen hetzelfde. Het vervolg is afhankelijk van de resultaten van de beoordeling. Zo kan het zijn dat we de melding alleen registreren en melden bij de eigenaar, fokker en rasvereniging. Het kan ook zijn dat we op basis van de geldende regels een fokrestrictie of fokverbod* opleggen voor de hond zelf, of soms ook (directe) familieleden.

Ook kan het mogelijk zijn dat de meldingen aanleiding geven om in overleg met de rasverenigingen en de commissie gezondheid aanvullende regels of een convenant op te stellen voor de fokkerij van dit ras. Uitgangspunt is het fokken van gezonde en sociale stamboomhonden.   

* In het (voorgenomen) gezondheidsbeleid zijn voorstellen opgenomen voor het instellen van een ‘limited registration’ (registratie met fokverbod) en van algemene regels voor erfelijke epilepsie. Zo is het volgens de wet verboden om te fokken met lijders en dragers aan primaire epilepsie.

Meldformulier erfelijke aandoening

Klik hieronder op de knop voor het meldformulier erfelijke aandoening. 

Meldformulier erfelijke aandoening