Project Verwantschap

Een groot probleem binnen de fokkerij van rashonden is de toename van inteelt binnen een populatie. Inteelt kan een nadelig effect hebben op de gezondheid, vruchtbaarheid en conditie van honden en kan leiden tot meer pups met erfelijke gebreken. Het project ’Verwantschap’ richt zich op deze problematiek door het ontwikkelen van software waarmee je populaties kunt analyseren en het effect van maatregelen kunt voorspellen. Dit project past binnen onze toekomstvisie ‘Op weg naar de gezonde (ras)hond’ en is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken.


Software programma

Tijdens het project ‘Verwantschap’ heeft de Raad van Beheer samen met Wageningen University & Research Centre software ontwikkeld om een beter inzicht te krijgen in de situatie binnen een hondenras. Als je weet hoe een ras er voor staat en waar de problemen zitten, kun je van daar uit vervolgens gericht maatregelen nemen om de gezondheids- en welzijnssituatie van dat ras te verbeteren. De software hebben we bij drie pilotrassen getest: de Golden Retriever, de Saarlooswolfhond en de Teckel. We hebben dit samen met de Golden Retriever Club Nederland, Algemene Vereniging Liefhebbers Saarlooswolfhonden en de Nederlandse Teckelclub gedaan.


De software bestaat uit drie modules:

  • Monitoringsmodule 
    Hier kunnen we onze stamboekdata of externe data (zoals ZooEasy) inlezen en maken we een analyse van de huidige populatiestructuur van een ras. We kijken daarbij naar diverse kengetallen waaronder inteelt, verwantschap en de toename, de stamboomdiepte en de inzet van fokdieren. 
  • Sturingsmodule
    In deze module kun je fokmaatregelen, zoals het uitsluiten van lijders of een dekbeperking, ingeven en de consequenties daarvan op de populatie voorspellen.  
  • Paringsmodule
    Hier krijg je advies over het gebruik van een bepaalde fokcombinatie (reu x teef) binnen de populatie.


Handboek verwantschap 'Het fokken van rashonden'

Naast de software hebben we tijdens het project ook het handboek ‘Het fokken van rashonden’ gemaakt. In dit boek lees je alles over verantwoorde fokkerij en genetisch beheer. Handig voor rasverenigingen en fokkers. Download de gratis versie of bestel hem in boekvorm in de webwinkel.

Het fokken van rashonden


Resultaat voor rasverenigingen en fokkers

Het project maakt het voor de rasverenigingen mogelijk om inzicht te krijgen hoe het staat met de inteelt en verwantschap binnen het ras. Hiermee kun je een verantwoord duurzaam fokbeleid per ras ontwikkelen.

Als fokker heb je dankzij het project beter inzicht in de situatie van het totale ras en niet alleen in je eigen foklijn. Met de paringsmodule kun je verantwoorde keuzes maken voor de inzet van fokdieren.