International Partnership For Dogs (IPFD)

De gezondheid van onze honden vinden we allemaal belangrijk. We willen niet alleen dat een hond oud wordt, we willen dat hij goed oud wordt en dat we lang van hem kunnen genieten. Sommige honden hebben echter vanaf jonge leeftijd al problemen. Het is van belang te focussen op de mogelijkheden om die problemen te voorkomen en te zorgen voor kwaliteit van leven.


Logo IPFD


Om dit te doen hebben verschillende kennelclubs, wetenschappers en fokkers een platform opgericht waar betrouwbare informatie gedeeld wordt: over successen, maar ook over zaken die minder goed gaan of zelfs mislukken. Uiteindelijk willen we immers van elkaar leren en het samen beter maken voor de volgende generatie. Zo is het het International Partnership For Dogs (IPFD) ontstaan en daaraan gekoppeld de website www.dogwellnet.com.

Dierenarts-bestuurder Monique Megens is sinds februari 2020 operationeel directeur van het IPFD: 'In het IPFD werken wereldwijd nationale kennelclubs, wetenschappers en andere betrokkenen samen om gezondheid, welzijn en welbevinden van honden te verbeteren. Op www.dogwellnet.com delen de partners kennis, ervaringen en best practices. Het IPFD werkt met verschillende stakeholders, ervan uitgaande dat de onderwerpen complex en internationaal zijn en dat je die dus niet vanuit één zienswijze, door middel van één idee, nationaal kunt oplossen. Ondanks onze sociaal-economische en culturele verschillen hebben we internationaal grotendeels met dezelfde problematiek te maken. Naast uiteraard de diverse kennelclubs en wetenschappers die aan de wieg stonden van het IPFD zijn ook diverse andere partijen betrokken bij het partnership. We bestaan pas een paar jaar, dus er sluiten steeds meer partners aan.'

 

Partners

Initiatiefnemer van het IPFD is de koepelorganisatie FCI, en tot de leden/oprichters behoren de kennelclubs van Canada, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Ierland, Noorwegen, Verenigde Staten en Zweden. Maar ook organisaties als de Universteit van Sydney en de Federation of Companion Animal Veterinary Associations (de international samenwerkende dierenartsen), de World Small Animal Veterinary Association, de Orthopedic Foundation for Animals (VS) en het Agria Animal Insurance-Swedish Kennel Club Research Fund doen mee. Monique: 'Wat IPFD doet is samenwerking tussen de partners bevorderen en coördineren, om gezamenlijk tot actie te komen en informatie te delen. Wij nemen nooit een positie in, maar maken positieve ontwikkelingen in een bepaald land kenbaar, delen rapporten, of brengen mensen met elkaar in contact.'

Partnerlogo's IPFD

 

Raad van Beheer

De Raad van Beheer ondersteunt het IPFD als actief lid sinds 2019. Dierenarts-beleidsmedewerker Laura Roest legt uit waarom dit lidmaatschap belangrijk is voor de Nederlandse kynologie:

‘Door wereldwijd krachten te bundelen kunnen de problemen binnen de (ras)hondenwereld beter inzichtelijk worden gemaakt. Binnen het IPFD dragen we actief internationaal bij aan gezondheid en welzijn van honden, simpelweg door het delen van onze kennis en ervaringen. Ik spreek daarom eerder van een sponsorschap dan van een lidmaatschap. Daar krijgen we ook wat voor terug. De waardevolle kennis die op www.dogwellnet.com beschikbaar komt, kunnen we delen met onze leden, de rasverenigingen en hun fokkers. Of denk aan het belang van soepele communicatie met buitenlandse universiteiten. Wij hebben in Nederland maar één faculteit diergeneeskunde, dus is het erg handig om via het IPFD-netwerk specialisten in het buitenland te kunnen benaderen. Een mooi voorbeeld van die samenwerking is de harmonisatie van genetische tests.’

 

 

Meer informatie over het IPFD vindt u op www.dogwellnet.com.