FairDog

FairDog is het vervolg op het platform FairFok. In FairDog werken partijen uit de sector samen aan concrete producten en diensten voor een gezonde en sociale hond in Nederland. FairDog is een initiatief van (op alfabetische volgorde) Citaverde College, Dibevo, Dier&Recht, Dierenbescherming, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Raad van Beheer, Sophia-Vereeniging, Stray Animal Foundation Platform, Universiteit Utrecht, Hogeschool Van Hall Larenstein en Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders (VBK).


‘Waar kan ik zonder zorgen een gezonde en sociale hond aanschaffen?’ Deze vraag blijkt in de praktijk moeilijk te beantwoorden. De wereld van de hondenhandel en –fokkerij is gecompliceerd en aan elke vorm kleeft een risico. Dit maakt de aanschaf van een hond alles behalve eenvoudig. Met onder andere kwaliteitscriteria voor de hondenfokkerij en import van buitenlandse herplaatsers, een website met betrouwbaar aanbod voor consumenten en het stimuleren van het bonafide aanbod wil FairDog op termijn een goed antwoord kunnen geven op deze vraag.


logo fairdog
In Nederland hebben zo'n 1,2 miljoen huishoudens een hond, samen goed voor 1,5 miljoen honden. Op de kat na het meest gehouden huisdier. Naar schatting is er elk jaar vraag naar 150.000 honden. De vraag is groot, het aanbod ook alleen is dat versnipperd en niet altijd even betrouwbaar. Waar moet je zijn als je op zoek bent naar een gezonde en sociale hond? Een rasvereniging, het dierenasiel, een handelaar, wachten tot de hond van een kennis weer een nestje heeft of toch maar via Marktplaats? De consument ziet door de bomen het bos niet meer, zeker niet als je ook nog wilt voorkomen dat je toekomstige hond uit de malafide handel komt, gezondheids- of gedragsproblemen heeft of ziektes met zich meedraagt.

Website met betrouwbaar aanbod
Om zoekende hondenkopers te helpen wil FairDog op termijn de consument een website met alleen betrouwbaar aanbod bieden. Daarbij maakt het niet uit of ze op zoek zijn naar een professioneel gefokte hond, een gelegenheidspup of een herplaatser (bijvoorbeeld een hond uit een asiel) uit binnen- of buitenland. Tegelijkertijd kan gerichte voorlichting en informatie ervoor zorgen dat er een zo goed mogelijke match tussen hond en mens wordt gevonden. Op de website wordt de nieuwe hondenbezitter ook na de aankoop verder geholpen met informatie over de opvoeding en verzorging van de hond.

Kwaliteitscriteria fokkerij en import honden
Om tot zo'n website te komen moeten er onder meer kwaliteitscriteria worden vastgesteld binnen de fokkerij. Denk aan gebieden als gezondheid, gedrag, fokmethode, huisvesting en het welzijn van de honden. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar manieren om ervoor te zorgen dat er een juiste match wordt gevonden tussen hond, mens en omgeving. Voor import van honden uit het buitenland komen daar nog een aantal zaken bij. Transparantie over de selectie en herkomst, voorkomen van insleep infectieziekten, sociaal gedrag, transport en een bijdrage aan het oplossen van problemen met zwerfhonden in land van herkomst zijn daar voorbeelden van. De consument moet er straks op kunnen rekenen dat de hond die ze via FairDog vinden een gezonde en sociale hond is die op een verantwoorde wijze is gefokt of geïmporteerd en dat ze de juiste informatie hebben om samen een mooie toekomst tegemoet te gaan.

Rapport FairDog

Het rapport zoals dit is aangeboden aan het ministerie kun je hieronder downloaden als PDF.  
 
rapport fairdog 2020

Klik hier voor Rapport FairDog

 

Veelgestelde vragen

Wat is FairDog?

FairDog is een samenwerking van o.a. dierenartsen, fokkers, wetenschappers, dierenbeschermers, organisaties van buitenlandse herplaatsers en dierenspeciaalzaken. Zij hebben de handen inéén geslagen om tot een volledig gezond en sociaal aanbod van honden in Nederland te komen. FairDog buigt zich daarom over de fokkerij en handel van honden.

Wat kan ik als burger doen?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om FairDog als burger te steunen. In de nabije toekomst zal deze optie er wel zijn. Tot die tijd kunt u er voor kiezen om één van de betrokken partners te steunen en/of uw omgeving aan te moedigen dit initiatief in de gaten te houden.

Gaan jullie straks zelf honden verkopen?

Nee, we gaan niet zelf honden verkopen. Het is wel een doel om een handelsomgeving op te tuigen waar wij goed aanbod en vraag samen willen brengen. Wij faciliteren dan als het ware verantwoorde aanschaf, maar wij verkopen geen honden.

Kunnen jullie garanderen dat straks elke hond gezond en sociaal is?

Nee, helaas niet. Een hond is en blijft een levend dier en is derhalve geen product. Het kan daarom altijd mis gaan en dat hoort er soms eenmaal bij. Wat FairDog wel kan garanderen is dat de aanbieder van de hond alles heeft gedaan wat wij nodig achten om een hond een zo goed mogelijke start in het leven te geven.

Wanneer is het plan gerealiseerd en zijn er de eerste 'FairDog-honden'?

Zoals het er nu voor staat is de verwachting dat dit medio 2021 zal zijn. Tot die tijd dient er eerst nog van alles te gebeuren, zoals het optuigen van kwaliteitscriteria en de realisatie van een handelsplatform.

Wat kan ik als organisatie/professional doen?

Het is vrij voor elke organisatie en/of professional om zich in te schrijven voor FairDog. Let op; een inschrijving is geen garantie voor een toelating. De inschrijving wordt door de partners van FairDog beoordeeld op de toegevoegde waarde aan het behalen van de doelstelling. Je kunt je inschrijven via het formulier op deze website. Wees zo nauwkeurig mogelijk in het omschrijven waar de toegevoegde waarde van jouw organisatie zit voor FairDog.
*De aangesloten verenigingen / leden van de kopelorganisaties zoals Dibevo en Raad van Beheer zijn via deze organisatie vertegenwoordigd. Uiteraard kunt u altijd relevante input of uw bijdrage insturen.   

Klik hier om aan te melden