Plan Fairfok

Diverse partijen uit de sector vinden het niet alleen belangrijk dat er maatregelen genomen worden voor een gezonde hond in Nederland, maar willen daarin ook hun verantwoordelijkheid nemen.


 Het gaat om de volgende organisaties:

 • Raad van Beheer
 • Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
 • Wageningen University and Research Centre
 • Koninklijke Hondenbescherming
 • Platform Verantwoord Huisdierenbezit
 • Stichting Zeldzame Huisdierenrassen
 • Hogeschool HAS Den Bosch
 • Citaverde College
 • Van Hall Larenstein
 • Dibevo

Met elkaar is een projectplan opgesteld: Plan van Aanpak Fairfok. Het projectplan beschrijft de ambities van de partijen en de maatregelen die zij willen nemen. Sommige maatregelen liggen voor de uitvoering bij één organisatie, bij andere maatregelen zullen verschillende partijen samenwerken. Het projectplan richt zich niet uitsluitend op rashonden, maar ook op niet-rashonden. Ook is er aandacht voor de grootschalige import van honden. Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) ondersteunt de ambitie van de intentieverklaring.

Met de implementatie van het projectplan is al begonnen. Naast maatregelen waarover de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer al eerder besloten heeft, staat er ook een beperkt aantal nieuwe maatregelen in het projectplan. Als voor deze maatregelen aanpassing van het Kynologisch Reglement nodig is, moet de Algemene Vergadering voor deze aanpassing(en) stemmen. Wij maken in het projectplan dit voorbehoud.

Wij presenteren de vernieuwingen en gerealiseerde stappen in het Nederlands beleid voor fokken en houden van honden. We presenteren deze resultaten niet alleen aan de betrokken partijen, maar ook aan de internationale hondenwereld en de Nederlandse samenleving. 

Het complete plan en de rapportages aan de 2de kamer zijn hieronder te downloaden en te lezen. Je vindt hieronder ook de antwoorden op vragen vanuit de achterban aan ons over het projectplan en informatie over onderdelen uit het plan. Daarnaast kun je hier het werkplan downloaden. Dit werkplan is opgesteld door de projectsecretaris, ir. Geert van der Peet.

 

Documenten

Raadar XL 01-2019 Raad van Beheer over Fairfok

Raadar XL 10-2018_Fairfok

Raadar XL 09-2018 Fairfok KNMvD

Raadar XL 08-2018 Fairfok Jack Windig

RaadarXL_07-2018 Fairfok Paul Mandigers

RaadarXL_06-2018 Fairfok

RaadarXL 04-2018 Fairfok-programma.pdf

Bladerversie Plan van Aanpak Fairfok

Projectplan Fairfok

Covernotitie Fairfok

Fairfok presentatie (26 mei 2015)

Reactie Raad van Beheer vragen Fairfok

Longevity of UK dog breeds

Werkplan Fairfok

Verdieping Cursus Wageningen Academy (28 januari 2016) 

Wageningen UR, Wetenschapswinkel - Een onderzoek naar erfelijke gebreken bij rashonden en look-alikes

Aanpassingen rasstandaarden overzicht naar RSI beknopt

Aanpassingen rasstandaarden totaaloverzicht alle rassen 

  

Rapportages

De voortgangsrapportage Fairfok 2019 is in beperkte oplage ook in gedrukte vorm te verkrijgen. Stuur hiervoor een mail naar communicatie@raadvanbeheer.nl met daarin uw naam en postadres.

Voortgangsrapportage Fairfok 2019 - publicatie maart 2019

Voortgangsrapportage_Fairfok - publicatie LNV (februari 2018)

Voortgangsrapportage Fairfok - publieksversie (mei 2017)

Voortgangsrapportage Fairfok - officiele versie (april 2017)

Voortgangsrapportage Fairfok (maart 2016)

 

Aanbieden Plan Fairfok

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft op 27 november 2014 het projectplan 'Fairfok, de gezonde en sociale hond in Nederland' in ontvangst genomen. In het projectplan staan concrete maatregelen die gedrag, welzijn en gezondheid van de hond in Nederland moeten gaan verbeteren.

De overhandiging van het projectplan 'Fairfok' aan staatssecretaris Dijksma, november 2014, door directie en bestuur van de Raad van Beheer.

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken is de Raad van Beheer de organisator en trekker van het project ‘de gezonde(re) en sociale hond in Nederland’. Doel van dit project is om, samen met de belangrijkste organisaties uit de hondensector maatregelen te formuleren die de gezondheid, het gedrag en het welzijn van honden in Nederland structureel verbeteren. En uiteraard ook om aan die maatregelen invulling te geven.


Gezamenlijk met de sector en de overheid aan tafel, november 2014.