Hondenbeten

Als een kind door een hond gebeten wordt, is de kans groot dat zo’n gebeurtenis – afhankelijk van de aard van de verwondingen – leidt tot een levenslange angst voor honden. Een hondenbeet kan vervelende, maar ook vreselijke gevolgen hebben; van een krasje op de pink tot een wond in het gezicht. Soms hebben bijtincidenten een dodelijke afloop. Gemiddeld gebeurt dat ongeveer één keer per jaar. Ruim een kwart van de slachtoffers zijn kinderen.


Hondenbeten in Nederland

In ons land worden elk jaar zo’n 150.000 mensen door een hond gebeten*. Gemiddeld is ruim dertig procent van deze bijtincidenten zo ernstig dat er een dokter of een ziekenhuis aan te pas moet komen. Kinderen zijn vaker het slachtoffer van bijtincidenten dan volwassenen. Vaak komt dat omdat ze hondentaal niet begrijpen en daardoor signalen van de hond missen. Dan bijt de hond ‘ineens’. Leer kinderen daarom altijd de 10 gouden regels.

Omdat kinderen zich vaak met hun gezicht op ‘bekhoogte’ bevinden, zijn de gevolgen bij hen vaak ernstiger dan bij volwassenen. Volwassenen worden relatief vaak in hun handen, armen of benen gebeten. Van bijtincidenten tussen honden – ongetwijfeld een veelvoud van die 150.000 –  zijn geen cijfers bekend.

In 2014 werden in totaal 88 honden in beslag genomen na bijtincidenten. De helft hiervan mocht onder voorwaarden terug naar de eigenaar. 15 Procent van in beslag genomen honden kreeg het advies ‘euthanasie’ omdat specialisten en gedragstherapeuten moesten concluderen dat heropvoeden en herplaatsen geen haalbare kaart was.

* Bron LICG 'minder hondenbeten'- feiten & cijfers

Gemeentelijke verantwoordelijkheid

Elke gemeente bepaalt haar eigen beleid voor wat betreft (het voorkomen van) bijtincidenten. Handhavingsinstrumenten die ambtenaren kunnen inzetten zijn bijvoorbeeld het opleggen van een muilkorf- of aanlijngebod, het verplicht aanleggen van erfafscheidingen of het opleggen van een gedragstest. Als een eigenaar niet meewerkt, kan zijn hond op grond van de gemeentewet in beslag worden genomen.

 

Vechthonden, bijthonden?

Sommige rassen, bijvoorbeeld dieren die ontstaan zijn uit vechthondenrassen, staan bekend als agressief. Een feit is echter dat honden die ooit gefokt werden om te vechten met andere honden, juist naar mensen toe vaak erg aardig zijn. Het probleem is echter dat áls ze bijten, dat vaak ook hard gaat en de gevolgen ernstig zijn.

TNS NIPO heeft eind 2007 een onderzoek gehouden naar het aantal hondenbeten in Nederland en welke rassen daarbij betrokken waren. Bij dit onderzoek is rekening gehouden met rashonden én look-alikes en met het feit dat sommige rassen meer gehouden worden dan andere.

Uit dit onderzoek blijkt dat American Staffordshire Terriers, Bull Terriers of Franse Buldoggen nauwelijks mensen bijten. Deze rassen veroorzaakten gemiddeld zo’n 0,6 procent van de bijtincidenten. Pitbull Terriers zijn in dit onderzoek niet als ras meegenomen omdat de Pitbull geen officieel ras is. Er zijn geen betrouwbare gegevens over het aantal Pitbulls (stamboomloze American Staffordshire Terriers of kruisingen met dit ras) in ons land.

Een groot deel van de bijtincidenten (10,4 procent) werd veroorzaakt door Jack Russell Terriers. Belgische en Duitse Herdershonden schreven respectievelijk 4,8 en 5 procent van de incidenten op hun naam en de Labrador en Golden Retriever ‘behaalden’ allebei een percentage van 2,9 procent. Beduidend meer dus dan de ‘vechthonden’. Laat je dus niet op het verkeerde been zetten: vechthonden zijn geen bijthonden.