DNA verplichting per 1-6-2014


Goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers.

 

Verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole rashondenpups vanaf 1 juni 2014
  
Op de algemene vergadering van de Raad van Beheer in november 2013 is het voorstel voor  verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole voor alle rashondenpups aangenomen.

Dit betekent dat vanaf 1 juni 2014 bij alle rashondenpups DNA-afstammingscontrole verplicht is bij het aanvragen van stambomen. Aan de verplichting is tevens de opslag van het DNA in een DNA-bank voor mogelijke toekomstige gezondheidsonderzoeken gekoppeld.


De Raad van Beheer ziet in dit besluit de bevestiging dat de kynologie de verantwoordelijkheid neemt voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de rashonden in Nederland.

De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en - afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dit betekent dat bij alle dekaangiften op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt.


Een groot deel van de procedure is al in grote lijnen bekend. De details van de procedure voor afname en opslag van het materiaal wordt de komende periode verder uitgewerkt. Dit gebeurt in overleg met de werkgroep ‘Fokkerij en Gezondheid’ waarin vertegenwoordigers van de rasgroepen zitten. 

Bij veel fokkers en ook pupkopers roept de verplichting vragen op. De meest voorkomende vragen en antwoorden staan vermeld op de website van de Raad van Beheer.

Voor meer informatie ga naar www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole