wegens tropische weersverwachting advies t.a.v. kynologische activiteiten Raad van Beheer

26-06-2019


Wegens tropische weersverwachting advies t.a.v. kynologische activiteiten Raad van Beheer 

Mailing aan:  Aan de verenigingen die in het weekend van 29 en 30 juni a.s. een kynologische activiteit (Raad van Beheer) organiseren

Geacht bestuur,

 

Komend weekend organiseert u een kynologische activiteit waarvoor u een vergunning heeft aangevraagd bij en gekregen van de Raad van Beheer. Het RIVM heeft echter voor bepaalde delen het Nationaal Hitteplan geactiveerd en dit weekend worden er tropische temperaturen verwacht. De gezondheid en het welzijn van zowel de mensen als de honden zijn mogelijk in het geding. De Raad van Beheer voelt zich daar verantwoordelijk voor en daarom adviseren wij u om indien de temperaturen komend weekend zodanig hoog zijn de volgende maatregelen te implementeren.

 

1. het evenement voor de middag eindigen;

2  geen keurverslagen opstellen; Indien van toepassing;

3. geen erekeuringen plaatsen; Indien van toepassing;

4. naast de maatregelen in het belang van de honden (zoals extra waterbakken en parasols e.d.) extra aandacht schenken aan de medewerkers die actief zijn op uw show. Ook zij moeten voldoende te drinken hebben en hun werkzaamheden zo veel mogelijk in de schaduw kunnen uitvoeren;

5. indien het evenement binnen plaatsvindt zorgen dat de hal een acceptabele temperatuur heeft (bijvoorbeeld door airconditioning).

 

Indien een gedelegeerde van de Raad van Beheer bij uw evenement aanwezig is en tijdens het evenement oordeelt dat de temperatuur het welzijn van de honden schaadt, is deze gerechtigd om bovenstaande maatregelen te verplichten. Uiteraard gaan wij ervan uit dat u er op toe zal zien dat honden niet worden achtergelaten in de auto.

 

Mocht het advies van de Rijksoverheid de komende dagen nog wijzigen dan zal ons advies hierover eveneens worden  aangepast. https://www.rivm.nl/nieuws/hitteplan-actief-delen-nederland

 

Wij vertrouwen erop dat u zich kunt vinden in bovengenoemd advies en wensen u een mooi evenement toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rony Doedijns

directeur

_____________________________________________

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland