Aangepaste rayon indeling chippers

05-07-2021


De Raad van Beheer heeft de rayon indeling van de chippers aangepast. Voor het grootste gedeelte blijft de bestaande  rayonindeling gehandhaafd. Voor een klein gedeelte van de fokkers is de indeling aangepast. Deze fokkers krijgen voortaan een andere chipper op bezoek dan men gewend is.

De fokker kan in zijn account op mijnrvb.nl bij 'mijn profiel', onder ‘algemene gegevens’ zien wie de (nieuwe) chipper is.

De komende weken is er een overgangsperiode waardoor het kan zijn dat de ‘oude’ chipper nog op bezoek komt voor de lopende registratie van nesten of importhonden.