Aanpassing handleiding tentoonstellingen per 01-01-2019

Nieuwsbericht 27-12-2018


De afgelopen tijd is gebleken dat er onduidelijkheid is of het is toegestaan om als een in Nederland woonachtige eigenaar een hond met buitenlands stamboomnummer in te schrijven. Of hoe moet worden omgegaan met een in Nederland geboren hond, waarvoor een export pedigree is afgegeven (en die dus niet meer in het NHSB staat ingeschreven), maar door de buitenlandse eigenaar met NHSB-nummer op een show inschrijft. Het blijkt dat in niet alle landen importhonden worden ingeschreven in het stamboek van het land waar de eigenaar van de hond woonachtig is. De betreffende hond neemt dan deel aan evenementen onder zijn stamboomnummer van het land van geboorte. Het kan voorkomen dat deze hond ook in Nederland deelneemt aan evenementen. Dus een Nederlandse gefokte hond met een NHSB-nummer met een buitenlandse eigenaar.

 

Artikel IV.15 KR is daar duidelijk over: beide zijn niet toegestaan. Toch gebeurt het wel. Dat heeft er (deels) mee te maken dat in de Handleiding voor tentoonstellingen iets anders staat.

 

Artikel IV.15 KR (huidig)

Voor een Expositie kunnen slechts honden worden ingeschreven:

a.     die op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding;

b.     waarvoor op de dag van de inschrijving de inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd;

c.     die, indien de Eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding;

d.     waarvoor op de dag van de inschrijving, indien de Eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd. De Eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen.

 

Handleiding voor tentoonstellingen (versie 2014)

Voor honden, geboren in Nederland, worden de NHSB-nummers direct bij geboorte-aangifte al toegekend. Deze staan op de factuur die de fokker van de Raad van Beheer ontvangt. Bij importhonden welke overgeschreven moeten worden in het NHSB staat het gereserveerde NHSB- nummer ook op de factuur die de eigenaar van de Raad van Beheer ontvangt. Een importhond kan opgenomen worden met “stamboom aangevraagd” bijvoorbeeld LOSH aangevraagd, LOE aangevraagd, LOF aangevraagd enz. als de eigenaar nog niet in het bezit is van de exportstamboom en deze nog niet heeft kunnen aanbieden aan de Raad van Beheer. Hieraan is echter de voorwaarde gesteld dat de hond niet in een oudere klas is ingeschreven dan de jeugdklas. Honden die op oudere leeftijd worden geïmporteerd en (nog) geen exportstamboom hebben kunnen niet op naam van een in Nederland wonende exposant worden ingeschreven. Wel kan deze hond nog op naam van de vorige eigenaar worden ingeschreven met het verzoek de papieren naar een “per adres” te sturen. Per adressen mogen NOOIT opgenomen worden in de catalogus.

 

Tijdens de vergadering van de European Section in Kiev in 2017 is navraag bij andere kennel clubs gedaan, om te kijken hoe die met dit soort kwestie omgaan. Gebleken is dat daar geen eenduidige lijn uit is op te maken. Bij een aantal Kennel Clubs is het geen verplichting om een hond over te schrijven naar het nationale stamboek van dat betreffende land.

 

Het bestuur heeft nu besloten om de handleiding voor tentoonstellingen aan te passen en in lijn te brengen met het huidige artikel IV.15 KR, hetgeen dus betekent dat dat de hierboven geel gearceerde tekst geschrapt wordt. Deze wijziging gaat in op 1 januari 2019.

 

De handleiding is te vinden op het besloten deel van de website: https://www.houdenvanhonden.nl/mijn-account/informatie-voor-verenigingen/organisatie-exposities1/