Aanpassing werkwijze chippen pups door buitendienstmedewerkers tijdens Corona-crisis

Nieuwsbericht 25 maart 2020


Regelmatig hebben wij u de afgelopen periode geïnformeerd omtrent de uitbraak van het Coronavirus in Nederland. De Raad van Beheer heeft extra voorzorgsmaatregelen genomen bij de uitvoering van haar dienstverlening. De extra maatregelen en aanbevelingen van 23 maart 2020 heeft ons doen besluiten om de werkwijze van de buitendienstmedewerker wederom aan te moeten passen. We willen graag de fokkers blijven ondersteunen door de pups te identificeren. Door middel van deze extra maatregelen kunnen wij het risico verminderen en de veiligheid vergroten voor onze klanten en medewerkers.

 

De fokkers worden gevraagd om met hun nest naar een locatie te komen in de regio. Deze locatie zal op redelijke afstand liggen van de meeste fokkers en heeft goede parkeergelegenheid.

Tien verschillende Kynologen Clubs door het land verspreid hebben hun locatie beschikbaar gesteld voor u en onze buitendienst. Wij kunnen nu op een veilige en verantwoorde wijze uitvoering blijven geven aan de registratie. Tevens kunnen wij de richtlijnen vanuit het RIVM-hanteren in deze crisissituatie in ons land. Het belangrijkste is: veilig en verantwoord werken voor u en onze medewerkers!

 

· De buitendienstmedewerker neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken.

· Wij verzoeken u uw eigen bench (transport kenneltje) mee te nemen en te gebruiken.

· Op de locatie zijn ook kenneltjes aanwezig.

· Pups moeten duidelijk genummerd zijn conform de geboorte aangifte/gewenste namen. Indien de pups niet duidelijk genummerd zal er alleen rekening worden gehouden dat chipnummers en NHSB nummers voor reuen en teven kloppen.

· De bench wordt naar binnen gereden door de buitendienstmedewerker, de fokker kan via het raam buiten het gebouw op afstand meekijken (afstandsrichtlijnen RIVM).

· Pups worden een voor een gechipt en DNA afgenomen.

· Er zijn twee buitendienstmedewerkers aanwezig, die elkaar helpen.

· Als alles is afgerond worden de pups weer in de bench buiten het gebouw gezet.

· De fokker tekent het nestformulier en krijgt een van de doordrukken van de formulieren.

· De fokker verplaatst de pups weer naar zijn auto.

· Benodigde administratie (kan op de bench worden gelegd): stamboom en registratiebewijs moederhond, bewijs lidmaatschap rasvereniging.

· De moederhond hoeft niet mee te komen indien de DNA van de moederhond al bekend is.

· Alle overige activiteiten van de buitendienst worden voorlopig opgeschort.

 

De overige maatregelen rondom het Coronavirus blijven onverminderd van kracht:

 

· Geen handen schudden

· Goed en regelmatig handen wassen

· Hoesten en niezen in de binnenkant van uw elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken

· Deze algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan

· Iedereen in Nederland wordt gevraagd om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren

· Personen die ziekteverschijnselen vertonen, griepverschijnselen en/of zich niet fit voelen worden dringend verzocht de pups door iemand anders te laten brengen

· Alle materialen en gebruiksvoorwerpen worden na elk nest gedesinfecteerd

· De landelijke richtlijnen kunnen per dag worden aangepast door de overheid. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen. Kijk op onze website: www.houdenvanhonden.nl en onze facebookpagina. Tevens adviseren wij u om de website van de RIVM regelmatig te raadplegen

 

Wij hopen dat de landelijke maatregelen die nu zijn genomen binnen de daarvoor gestelde termijn het gewenste resultaat zullen bereiken

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Rony Doedijns – Directeur

Raad van Beheer houden van honden

 

 

 

 

 

U kunt contact opnemen met uw gebruikelijke buitendienstmedewerker. Mocht voor u niet bekend zijn wie uw buitendienstmedewerker betreft vragen wij u met kantoor contact op te nemen.