Nieuwsbericht van Sloveense Kennelclub

Annulering FCI European Dog Show Slovenië 2021


Geachte heer/mevrouw,

We hopen dat het met u allen goed gaat, maar bovenal dat u gezond bent en blijft in deze moeilijke tijden als gevolg van de Corona pandemie.
Het afgelopen jaar is allesbehalve gemakkelijk geweest voor iedereen, zelfs niet voor kynologische organisaties; en het meest zorgelijk is wel dat deze moeilijke situatie met betrekking tot het virus niet zal verbeteren in de nabije toekomst.

Tot voor kort hadden we de hoop dat de epidemiologische statistieken zouden verbeteren; we zijn gestaag doorgegaan met de voorbereidingen voor de European Dog Show die al verplaatst was van oktober 2020 naar mei 2021.
Tijdens de vergaderingen van het organiserend comité zijn alle aspecten van het organiseren van zo’n grote en prestigieuze show als de European Dog Show, zorgvuldig bekeken en is het comité tot de slotsom gekomen dat het de voornaamste taak is verantwoordelijk te handelen.
Alhoewel we ons bewust waren dat de gezondheid van alle deelnemers en handelen volgens alle wettelijke regels en professionele adviezen om het verspreiden van het coronavirus te voorkomen de hoogste prioriteit moest hebben, wilden we ook een European Dog Show kunnen organiseren op een niveau dat passend is bij een evenement van deze orde.

Echter, we konden dit niet garanderen als gevolg van de huidige omstandigheden.

Om deze redenen willen we u informeren dat, in overeenstemming met de beslissing van het CAS Board Committee 2.S/37-2021, de European Dog Show, die gepland stond om in Slovenië gehouden te worden van 26 tot 29 mei 2021, officieel is geannuleerd.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de FCI en de Europese Sectie te bedanken, die ons beiden de mogelijkheid hebben gegeven om de European Dog Show te verplaatsen naar een andere datum, alsmede de Hongaarse Kennel Club (MEOE), die grote solidariteit en begrip heeft getoond en bereid was hun eigen jaar als European Dog Show organisatie te delen.

We hopen van harte dat we binnen enkele jaren de gelegenheid zullen krijgen om dit prestigieuze evenement (weer) te mogen organiseren, en vele uitmuntende honden, exposanten en bezoekers vanuit de hele wereld naar ons kleine, maar kynologisch belangrijke land te mogen brengen.

We danken u allen hartelijk voor uw support en begrip.
We hopen dat u er volgende keer weer bij zult zijn wanneer de Cynological Association of Slovenia (CAS) en ons land de eer zullen krijgen om de European Dog Show te mogen organiseren.

Met vriendelijke groeten,

 

Stefan Sinko
CAS President

Alenka Cerne Sede
CAS EDS 2020/21 Show Manager

Tatjana Urek
CAS EDS 2020/21 Expert Manager