Beëindiging bestuursfunctie Roelof Nuberg

03-12-2020


Bijgaand het bericht van de heer Roelof Nuberg ten aanzien van het beëindigen van zijn bestuursfunctie. Het bestuur betreurt zijn vertrek, maar respecteert uiteraard zijn keuze.

Jan Veeneman - Voorzitter bestuur Raad van Beheer 

-------------------- 

Voor mijn verkiezing tot bestuurslid van de Raad van Beheer heb ik mij 6 jaar vanuit de rasvereniging ASTCH ingezet voor de reputatie van de American Staffordshire Terrier en tegelijkertijd voor de rashond in het algemeen. 

Een strijd die ik kon baseren op de maatregelen die mijn voorgangers in de ASTCH in het verleden hadden genomen om ons ras te reguleren en te garanderen dat het karakter, zonder afbreuk te doen aan de basis, toch voldoet aan de eisen van onze huidige maatschappij. 

In die jaren heb ik onder wetenschappers (bijv. UU), media, Tweede Kamerleden, organisaties (bijv. Raad voor Dieraangelegenheden) en gezaghebbende specialisten met enig succes de boodschap kunnen verkondigen dat de keuze voor een rashond de juiste keuze is.
Een boodschap die enkelen van hen ook in hun eigen uitlatingen hebben weerspiegeld.

Hoewel het soms een zware strijd was heb ik in die 6 jaar, gesteund door de rasvereniging en zijn leden, met positieve energie aan dit doel kunnen werken, in dienst van onze honden en hun liefhebbers. 

Een strijd die overigens gevoerd is met geen ander budget dan de tomeloze inzet van een groep gedreven mensen.

Mijn hoop was dit vanuit de Raad van Beheer op een hoger en breder niveau door te kunnen zetten.

Richting het einde van mijn eerste termijn moet ik concluderen dat ik problemen heb om de strijd voor de rashond op dezelfde manier te kunnen voeren.

Veel van mijn vrijwillig beschikbaar gestelde tijd gaat naar onderwerpen die van dit doel afleiden en vooral veel negatieve energie opleveren.

De strijd tussen leden en bestuur die de kynologie lijkt te verdelen en die bij de bestuursverkiezingen van vorig jaar en november dit jaar hebben geleid tot keuzes die de strijd ook het bestuur zelf binnen brengen geeft mij geen vertrouwen dat ik mij met positieve energie kan richten op de doelen die ik zelf als zo belangrijk zie voor de Nederlandse kynologie.

Daar komen ook beslissingen met betrekking tot het beleid uit waar ik mij niet langer aan wil verbinden. Om die reden leg ik per direct mijn functie als bestuurslid neer.

Ik wens jullie het allerbeste voor de komende tijd.
Zelf zal ik mij nu beraden of en op welke wijze ik mijn energie nog wil gaan aanwenden om de belangen van de (ras)hond te blijven dienen, want dat blijft een doel waar mijn hart aan verbonden is.

Rest mij de hoop uit te spreken dat de kynologie de weg weer kan vinden naar een gezamenlijke visie en een positieve samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Roelof Nuberg