Bestuursbesluit beleid hulpmiddelen

Nieuwsbericht 24-09-2016


In vervolg op de uitspraak van de Geschillencommissie, waarin aan de Raad van Beheer in overweging is meegegeven beleid op te stellen ten aanzien van het gebruik van gemotoriseerde hulpmiddelen, heeft het bestuur van de Raad van Beheer inderdaad beleid opgesteld.

 

Het bestuur heeft – na overleg met de tentoonstellinggevende verenigingen – besloten op exposities, wedstrijden en andere vergunningsplichtige evenementen géén GEMOTORISEERDE hulpmiddelen voor de deelnemers toe te laten. Het betreft hier dan het gebruik van bijvoorbeeld Airwheels en Segways in de ring. Daarbuiten mogen de hulpmiddelen wel gebruikt worden.

 

De redenen om géén gemotoriseerde hulpmiddelen toe te staan, zijn:

  • Het belang van de veiligheid staat voorop. Tijdens een expositie of een andere wedstrijd is het vaak erg druk, bijvoorbeeld rondom een showring. Wanneer een gebruiker van het betreffende gemotoriseerde hulpmiddel dit niet goed onder controle heeft, kunnen er gemakkelijk ongelukken gebeuren. Verder geldt voor een showring dat daar zes honden tegelijkertijd moeten kunnen draven. Wanneer in deze beperkte ruimte een exposant een gemotoriseerd hulpmiddel gebruikt, zit een ongeluk ook in een klein hoekje.
    Dit probleem wordt groter als meerdere exposanten/deelnemers tegelijkertijd gebruik maken van een gemotoriseerd hulpmiddel.
  • Een gemotoriseerd hulpmiddel kan stress opleveren voor andere honden die hier niet aan gewend zijn. Deze worden derhalve gehinderd door het gemotoriseerde hulpmiddel. Honden kunnen hierop ook niet getraind worden, bijvoorbeeld tijdens ringtraining. Dan zou immers op alle verschillende soorten gemotoriseerde hulpmiddelen getraind moeten worden. Een dergelijke belasting kan niet van de overige deelnemers gevraagd worden.
  • Verder levert deze stress oneerlijke concurrentie op, terwijl elke eigenaar met zijn hond gelijke kansen zou moeten hebben.
  • De regelgeving over gemotoriseerde hulpmiddelen zoals een Airwheel of een Segway is nog niet eenduidig. Diverse types zijn niet toegestaan op de openbare weg omdat de vereiste goedkeuring voor het voertuig ontbreekt, hierdoor is ook het verzekeren van het voertuig niet mogelijk. Eind december 2015 heeft de RDW aangegeven dat het onwaarschijnlijk is dat dit soort apparaten op de openbare zijn toegestaan.

Het gebruik is dan ook alleen toegestaan op privéterrein wanneer de eigenaar daar toestemming voor geeft. De Raad van Beheer heeft besloten om deze toestemming niet te verlenen. Gezien de grote hoeveelheid mensen is een showterrein gelijk te stellen aan een openbare ruimte.

 

Het bestuur van de Raad van Beheer realiseert zich dat met het niet-toelaten van het gebruik van gemotoriseerde hulpmiddelen ook een kleine groep mensen wordt uitgesloten. Dat is inderdaad betreurenswaardig. Dit weegt echter niet op tegen de bovengenoemde nadelen.

Overigens kunnen deze mensen zelf zorgen voor een handler, zodat hun hond toch kan deelnemen aan de gewenste show of wedstrijd.

 

Bovengenoemd besluit - gepubliceerd via onze website en in de de eerstvolgende nieuwsbrief Raadar - treedt per 1 januari 2017 in werking.