Besluit Commissie Agility 'Buiten Mededinging deelnemen'

Per 1 januari 2017 is in het Reglement Agility aangescherpt dat enkel de combinatie volgens startlicentie gerechtigd is, na inschrijving, te starten op wedstrijden onder auspiciën van de Raad van Beheer. Naar aanleiding hiervan is zowel vanuit de deelnemers als vanuit verenigingen aangegeven dat er behoefte is om in uitzonderlijke gevallen een ander dan de geleider volgens startlicentie ‘buiten mededinging’ te kunnen laten lopen. Om tegemoet te komen aan de wens die zowel vanuit deelnemers als verenigingen is geuit én om te zorgen voor duidelijkheid en uniformiteit heeft de commissie Agility het volgende besloten. Het besluit geldt voor 2017 in aanvulling op het Reglement Agility en zal per 1 januari 2018 worden verwerkt in het Reglement.


De enige vorm van ‘buiten mededinging deelnemen’ in het huidige reglement is opgenomen in artikel V.2.e (TOELATING): ‘Honden die wel zijn ingeschreven maar niet in de catalogus zijn vermeld, zijn uitgesloten van deelname, tenzij de gedelegeerde of -indien deze niet is aangewezen -de keurmeester daarvoor toestemming verleent. De toestemming wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verleend en kan buiten mededinging inhouden.’

Besluit
Bij afmelding voor een wedstrijd vanaf twee weken vóór de wedstrijd hoeft de vereniging het inschrijfgeld niet meer terug te storten naar de inschrijver.
Het is verenigingen toegestaan een ander dan de geleider volgens startlicentie met een ingeschreven hond te laten starten op wedstrijden onder auspiciën van de Raad van Beheer onder de volgende voorwaarden:
a. Het verzoek tot deelname buiten mededinging dient tijdig, uiterlijk op de dag zelf vóór aanvang van de wedstrijd (tijdens het ophalen van de startnummers), bij de organiserende vereniging te worden ingediend.
b. Na aanvang van de wedstrijd kan de geleider niet meer worden gewijzigd.
c. Deelname buiten mededinging houdt het volgende in: - het is niet mogelijk om Uitmuntends, Winpunten en/of wedstrijdpunten te behalen; - de deelnemer is uitgesloten van meedingen naar de dagprijzen; - deelname buiten mededinging geldt niet als ‘deelnemen aan wedstrijden’ zoals bedoeld in bijvoorbeeld het ‘voorschrift selectiecriteria Nederlands Kampioenschap 2017’.
d. Op alle lijsten ten behoeve van de ring (ringmeester, chipcontrole, etc) moet worden vermeld dat de betreffende combinatie BM start.
e. In de uitslagen dient bij de betreffende combinatie ‘BM’ te worden vermeld.


Dit besluit is ook te vinden op de pagina Regelgeving voor sporten met je hond