Benelux Winner titels en kampioenschappen

Nieuwsbericht 18 januari 2017


De Benelux Winner titels en het Benelux Kampioenschap

 

Per 1 januari 2016 is er een aanpassing geweest met betrekking tot de Benelux Winner titel. Besloten is om de titel niet meer toe te kennen aan de beste reu en/of beste teef van het ras, maar aan de honden die het CACIB toegekend krijgen.

 

Voor alle duidelijkheid alles nogmaals op een rijtje

  • De Benelux Winner titel gaat naar de reu en de teef van ieder ras die het CACIB toegekend heeft gekregen. Hiervoor komen in aanmerking honden die ingeschreven zijn in de tussenklas, de openklas, de gebruikshondenklas of de kampioensklas.
  • De Benelux Jeugd Winner titel gaat naar de reu en de teef van ieder ras die de kwalificatie 1 (één) uitmuntend in de jeugdklas toegekend heeft gekregen.
  • De Benelux Veteranen Winner titel gaat naar de reu en de teef van ieder ras die de kwalificatie 1 (één) uitmuntend in de veteranenklas toegekend heeft gekregen.

 

Benelux Kampioen/ -Jeugdkampioen/ -Veteranenkampioen

Voor de titel Benelux Jeugdkampion (BNLJCh.) moet de hond in 2 van de 3 landen (België, Nederland en/of Luxemburg) de Benelux Jeugdtitel gehaald hebben. NB Deze titel moet worden aangevraagd.

Het online aanvraagformulier vind je op de pagina aanvragen-kampioenstitels-benelux-winner

 

Voor de titel Benelux veteranenkampioen (BNLVCh.) moet de hond in 2 van de 3 landen (België, Nederland en/of Luxemburg) de Benelux Veteranentitel gehaald hebben. NB Deze titel moet worden aangevraagd.

Het online aanvraagformulier vind je op de pagina aanvragen-kampioenstitels-benelux-winner

 

Voor de titel Benelux Kampioen (BNLCh.) moet de hond in alle 3 de landen (België, Nederland en Luxemburg) de Benelux Winner titel gehaald hebben. NB Deze titel moet worden aangevraagd.

Het online aanvraagformulier vind je op de pagina aanvragen-kampioenstitels-benelux-winner

 

De aanpassing van de regels per 1-1-2016 was noodzakelijk om de Benelux Winner titels officieel erkend te krijgen door de FCI. Na de officiële erkenning door de FCI geeft de titel Benelux Kampioen (BNLCh.) toegang tot de kampioensklas. Erkenning van de kampioenstitel is in aanvraag.

Rassen met voorlopige of geen FCI-erkenning (bijvoorbeeld de Lancashire Heeler of het Markiesje), kunnen geen CACIB krijgen en daarvoor geldt dezelfde regel als op de FCI-sectieshows. De titel gaat naar de beste reu en beste teef (mits 1 uitmuntend) komende uit de tussenklas, de openklas, de gebruikshondenklas of de kampioensklas.

 

Voor de goede orde: eenmaal toegekende titels blijven altijd geldig, ook als tussentijds de regels worden gewijzigd.

 

Zoals bekend dient het Kynologisch Reglement (KR) hierop te worden aangepast. Voorbereiding tot wijzigingen van het KR nemen enige tijd in beslag en in het geval van de Benelux Winner titels zal ook Nederland zich moeten conformeren aan de internationaal gemaakte afspraken en richtlijnen. De noodzakelijke KR-wijziging zal ter besluitvorming aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

Verwacht wordt dat deze aanpassing in de loop van 2017 wordt opgenomen in het Kynologisch Reglement.

De Benelux Winner Shows zijn Internationale titelshows in samenwerking met België en Luxemburg. Besluiten die internationaal genomen zijn treden dan in werking op de afgesproken datum. Om de continuïteit van de Benelux Winnershows te garanderen en in lijn te brengen met de FCI (Europese- en Wereldshow) is het besluit zo genomen door de 3 landen gezamenlijk. Hierbij maakt het bestuur van de Raad van Beheer gebruik van de mogelijkheid die artikel IX.6 KR biedt. Dit artikel luidt als volgt:


Artikel IX.6

  1. In bijzondere gevallen kan de Raad van Beheer afwijken van dit Reglement, indien de belangen van betrokkene(n) en/of de belangen van de kynologie daardoor worden gediend en geen dezer belangen noch de belangen van derden daardoor worden geschaad.
  2. Een besluit als in het eerste lid bedoeld wordt met redenen omkleed en op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.

 

Om uit te sluiten dat belangen geschaad konden worden, heeft het bestuur van de Raad van Beheer besloten om van 2016 een overgangsjaar te maken. In 2016 zijn daarom de Benelux Winner titels behaald op de Benelux Winner Show in Maastricht, niet alleen toegekend aan de CACIB-winnaars, maar ook aan de beste reu en de beste teef van ieder ras, ook als deze ingeschreven waren in de jeugdklas of de veteranenklas.

 

Honden ingeschreven in de jeugdklas of veteranenklas kunnen dus wel beste reu/beste teef of beste van het ras worden, maar komen niet in aanmerking voor het CACIB c.q. de Benelux Winner titel.

De Nederlandse overgangsregeling is beëindigd per 1-1-2017.

 

De gewijzigde regels zijn reeds eerder gepubliceerd: