Benoeming tot Erekeurmeester & uitreiking Erespelden

Nieuwsbericht 10-05-2024


Op 9 mei jl. vond tijdens de Kampioenschaps Clubmatch van de Nederlandse Teckel Club een extra uitreiking van de Raad van Beheer Erespelden plaats. Daarnaast zijn twee keurmeesters benoemd tot Erekeurmeester. Kynologisch directeur Rony Doedijns verrichte de officiële handelingen, Ilona Lodders was aanwezig namens het bestuur van de Raad van Beheer. 

Er werd een Gouden Erespeld en twee Zilveren Erespelden uitgereikt. 

De Gouden Erespeld ging naar Dick Rutten voor zijn jarenlange inzet als keurmeester, opleider, examinator & bestuurder, met een speciaal plekje voor de Dashond! 

De Zilveren Erespelden & Erekeurmeesterschap gingen naar Jan Sloot omdat hij zich met hart en ziel heeft ingezet voor het keurmeesterschap voor o.a. zijn grote liefde de Dashond en naar Jan Blom voor zijn enorme kennis van en liefde voor het ras (de Dashond) als keurmeester. 

Allen van harte gefeliciteerd!