Besluiten 42e algemene vergadering 3 december 2016

Nieuwsbericht 5-12-2016


Op zaterdag 3 december 2016  vond de 42e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats.

Gerard Jipping opende de vergadering en maakte bekend dat hij is teruggetreden als voorzitter van de Raad van Beheer. De nieuwe voorzitter van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is de heer Mr. Jack Alberts. Tevens heeft het bestuur een nieuwe vicevoorzitter aangewezen, namelijk Albert Hensema die tevens penningmeester van de vereniging is.

Tijdens de vergadering is er een beknopte terugkoppeling gegeven van de eerste positieve resultaten van het klant tevredenheid onderzoek 2016 dat werd gehouden onder fokkers. Ruim 1.800 fokkers hebben het onderzoek ingevuld. Een mooi resultaat. De presentatie is voor verenigingen terug te vinden onder de verenigingen pagina op ‘mijn account’, knop KTO. Een uitgebreidere analyse wordt voor 31 december 2016 teruggekoppeld aan de fokkers en de verengingen.

Hieronder treft u de besluitenlijst aan van de 42e Algemene Vergadering.

  • Notulen 41e Algemene Vergadering d.d. 11 juni 2016 – goedgekeurd (met inachtneming van wijzigingen) 
  • Goedkeuring begroting 2017– goedgekeurd 
  • Voorstel aanpassing diverse art. KR inzake couperen – ingetrokken 
  • Voorstel aanpassing art. IV.2 KR (toevoegen kwalificatie keuren) – goedgekeurd 
  • Voorstel aanpassing art. IV.125 KR (doorschuiven prijzen KCM) – goedgekeurd
  • Amendement m.b.t. voorstel aanpassing KR overname Winner door Raad van Beheer– verworpen
  • Voorstel tot aanpassing diverse art. KR (overname Winner door Raad van Beheer) – goedgekeurd
  • Initiatiefvoorstel Airedale Terrier Club Nederland (organisatie KCM tijdens WDS2018) - verworpen