Besluiten 43e Algemene Vergadering 24 juni 2017

Nieuwsbericht 27-06-2017


Hieronder treft u de besluitenlijst aan van de 43e Algemene Vergadering van 24 juni 2017:

 • Voorstel tot goedkeuring notulen 42e AV d.d. 3 december 2016 – aangenomen
 • Voorstel tot vaststellen jaarverslag 2016 - aangenomen
 • Voorstel behandeling financiële stukken BAV 5 september 2017 - aangenomen
 • Bestuursverkiezing: de heer Lijffijt is herkozen en de heer R. Nuberg is als nieuw lid gekozen
 • Benoeming Financiële commissie: gekozen zijn dhr. J. Deckers en mevr. Q. Potter van Loon
 • (her) benoeming leden Geschillencommissie: herkozen zijn Mr. L.H. Waller, Ing. J.H. Grit en Mr. K.D. van Hogendorp en als nieuw lid is Mr. J. Koehoorn gekozen
 • Voorstel tot aanpassing Kaderreglement Kynologische Opleidingen - aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing artikel IV.47A KR (Benelux Winner) - aangenomen
 • Voorstel tot toevoeging artikel IV.25A KR (benches met open bodem) - aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing artikel IV.102 KR (aantal te keuren honden op KCM) - aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing artikel IV.6 KR (intrekken benoeming keurmeesters) - aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing artikel V.16 en V. 19 KR (CAC(I)T in buitenland) - aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing KR t.a.v. de organisatie van de sporten - aangenomen
 • Voorstel tot aanpassing artikel IV.21 (inz. de windhondenrensport) - aangenomen
 • Initiatiefvoorstel NVBBS/Nippon Inu (wijziging standpunt RvB inz. WDS2019 in China) – niet aangenomen


Tijdens de vergadering kreeg aftredend bestuurslid Gerard Jipping de Gouden Draagpenning voor zijn
jarenlange inzet.

Download hier het pdf van de besluitenlijst van de AV van 24 juni 2017.