Besluiten 44e Buitengewone Algemene Vergadering 5 september 2017

Nieuwsbericht 13 september 2017


Hieronder treft u de besluitenlijst aan van de 44e Buitengewone Algemene Vergadering van 5 september 2017:

 

  • Voorstel tot vaststelling balans en staat van baten en lasten 2016 – aangenomen
  • Voorstel tot dechargeverlening aan het bestuur inzake gevoerd financieel beleid 2016 - aangenomen
  • Voorstel tot vernieuwing applicatielandschap - aangenomen

 

Vernieuwing applicatielandschap
Zonder tegenstemmen heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het voorstel tot vernieuwing van het applicatielandschap. Daarmee heeft de Algemene Vergadering ‘ja’ gezegd tegen een complex project dat zeker niet vroeger dan in het jaar 2021 tot een afronding zal komen. De Algemene Vergadering heeft daarmee echter ook ‘ja’ gezegd tegen een systeem waarmee de dienstverlening van de Raad van Beheer sterk verbetert en waarmee nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk worden. Via de Raadar informeren wij u regelmatig over de stappen die gezet worden om te komen tot een nieuw applicatielandschap.

 

Download hier het pdf van de besluitenlijst van de BAV van 5 september 2017.