BESLUITEN 57e BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BEHEER

Op zondag 21 augustus 2022 vond de 57e Buitengewone Algemene Vergadering van de Raad van Beheer bij hotel Papendal in Arnhem plaats. Vertegenwoordigd waren 115 leden. Hieronder treft u de besluitenlijst:


3. Vaststellen verslag van de 56e AV van 18 juni 2022 – vastgesteld

8.a. Voorstel m.b.t. gedragsreglement

1e stemming: Het AV besluit van 18 juni 2022 over het gedragsreglement voor het bestuur is vernietigbaar en had zo niet door de AV besloten mogen worden - aangenomen.

2e stemming: De door het bestuur vastgestelde gedragsreglement van vóór 18 juni 2022 voor goedkeuring voor te leggen aan de BAV van 21 augustus 2022 - aangenomen.

3e stemming: Het gedragsreglement bestuur van vóór 18 juni 2022 goed te keuren - aangenomen.

8.b. Voorstel m.b.t. Uitvoeringsregels
De vergadering is gevraagd te erkennen dat het bestuur bevoegd is tot het opstellen en wijzigen van uitvoeringsregels – aangenomen.
De uitvoeringregels Keurmeesters van 01.01.2022 zijn daarmee van toepassing.