BESLUITEN 58e ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BEHEER

Op zaterdag 10 december 2022 vond de 58e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer bij MBO Aeres in Barneveld.


Hieronder treft u de besluitenlijst.

3. Vaststellen notulen 57e BAV 2022 – vastgesteld met inachtneming van opmerkingen

4. Initiatiefvoorstel Australian Shepherd Club Nederland– Reparatie vervallen toekennen CAC* - verworpen

5.c. Voorstel tot goedkeuring begroting 2023 – aangenomen

6.a  Aanpassing diverse KR wijzigingen - aangenomen

6.b. Aanpassing artikel III.52 KR – Recht op het voeren van een kennelnaam – afgevoerd van de agenda

6.c. Aanpassing art. III.32 lid 4 en lid 5 KR – Namen van honden - aangenomen

6.d. Aanpassing artikel V.6 en titel 2 van hoofdstuk V KR – Orweja 2.0 - verworpen

6.e. Aanpassing artikel IV.46 KR – Internationaal kampioenschapstitels - aangenomen

6.f. Aanpassing artikelen IV.46A, IV.47A, IV.48A en IV.61A KR – schrappen Benelux Winner en invoeren Holland Cup, alsmede invoering Grand Champion en Winner of Winners competitie - aangenomen

7.a Benoeming vicevoorzitter en lid Tuchtcollege in hoger beroep – mevrouw mr. Lens is benoemd tot vicevoorzitter en dhr. Drost is benoemd tot lid

8.a. Initiatiefvoorstel Nippon Inu inz. machtigingsformulier AV - verworpen

8.b. Initiatiefvoorstel Nippon Inu inz. termijn Hoger beroep – met aanpassing van termijn naar 4 maanden – aangenomen

8.c. Initiatiefvoorstel Dutch Welsh Corgi Association inz. griffierecht - verworpen

8.d. Initiatiefvoorstel Dutch Welsh Corgi Association inz. termijnen - verworpen

8.e. Initiatiefvoorstel Dutch Welsh Corgi Association inz. erekeuringen – verworpen

Het bestuur heeft een presentatie gegeven over de volgende onderwerpen:

a. Normenmatrix

b. Hartprotocol

c. ECVO

d. Huis van de Hond