Besluiten 60e Algemene Vergadering

Nieuwsbericht 04-12-2023


BESLUITEN 60e ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BEHEER


Op zaterdag 2 december 2023 werd de 60e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer bij MBO Aeres
in Barneveld georganiseerd. 

Het bestuur is bijzonder verheugd dat na 12 jaar het voorstel met betrekking tot de normenmatrix, vanaf nu
foknormen is aangenomen (agendapunt 6.a). 


Hieronder treft u de besluitenlijst.
3. Notulen 59e AV 2023 - vastgesteld
4.c Voorstel tot goedkeuring begroting 2024 - aangenomen
5.a Aanpassing Tuchtrecht (diverse artikelen) - aangenomen
5.b Aanpassingen hulpmiddelenbeleid (artikel I.5 KR) - aangenomen
5.c Aanpassing gegevensverstrekking (artikel III.23 KR) - aangenomen
5.d. Aanpassing schrappen Bijlagen VR (artikel III.10 KR) - aangenomen
5.e Aanpassing definitie bijzondere vereniging (artikel 2 HR) - aangenomen
5.f Aanpassing aanhef definities (artikel 2 HR en I.4 KR) - aangenomen
5.g Aanpassing keuren in het buitenland (artikel V.1 KR e.d.) - aangenomen
5.h Aanpassing regelgeving Commissie Gezondheid (artikelen VA.5 t/m VA.9 KR) - aangenomen met inachtneming van toevoeging aan artikel V.A.5 lid 3: sub d. dierenwelzijn.
6.a Voorstel Normenmatrix – aangenomen
+ voorstel lid 4 van artikel III.36 KR de tekst ‘(bijlage behorende bij de)’ komt te vervallen
7.a. Herbenoemd tot lid van de Commissie Gezondheid – Drs, Monique Megens en Dr. Ir. Pieter Oliehoek
7.b Tuchtcollege in eerste aanleg: bekrachtiging H. van Wessem en M. van Haaften lid van
selectiecommissie – aangenomen + benoeming mr. Rein Ferwerda als vicevoorzitter – aangenomen
+ aangesteld voor pool toekomstige selectiecommissie: mevr. Van Zanten, dhr. Lasscher, dhr. Tilburgs,
dhr. Warmenhoven
8.a Initiatiefvoorstel Nederlandse Club voor Dalmatische Honden (uitingen op social media) - aangenomen
8.b Initiatiefvoorstel Australian Sheperd Club Nederland (dekreu eigenaar en screeningsonderzoek) –
verworpen
9.a. Stand van zaken m.b.t. huisvesting
9.b. Stand van Zaken m.b.t. Werkgroep statuten en reglementen
9.c. Stand van zaken m.b.t. Beleidsplan Raad van Beheer
9.d. Stand van zaken m.b.t. dossier ‘bijtgevaarlijke honden’