Besluiten ALV 11-06-2016

Nieuwsbericht 13-06-2016


BESLUITEN 41e ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BEHEER

 

Op zaterdag 11 juni 2016 vond de 41e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats. Hieronder treft u de besluitenlijst aan.

 • Notulen 39e Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 15 september 2015 – goedgekeurd (met inachtneming van wijzigingen)
 • Notulen 40e Algemene Vergadering d.d. 28 november 2015 – goedgekeurd (met in achtneming van wijzigingen)
 • Balans en staat van baten en lasten 2015 – vastgesteld
 • Voorstel tot decharge verlening aan bestuur – aangenomen
 • Jaarverslag Raad van Beheer 2015 – vastgesteld
 • Bestuursverkiezing: de heer H.J. Alberts is herkozen lid (juridische zaken) bestuur RvB
 • Voorstel aanpassing art. 33 HR (samenstelling financiële commissie) – goedgekeurd
 • Voorstel aanpassing art. 13 HR (procedure initiatiefvoorstel) – goedgekeurd
 • Voorstel aanpassing Algemeen Onderzoeksreglement (online applicatie) – goedgekeurd
 • Voorstel tot aanpassing art.VIII.7 KR (inzet buitenlandse dekreu) – goedgekeurd
 • Voorstel tot aanpassing art. III.21 KR (spermabank) – goedgekeurd
 • Voorstel tot aanpassing art. VIII.9 KR en toevoeging art.VA.5 t/m VA.9 KR (gezondheidscommissie) – goedgekeurd
 • Voorstel tot aanpassing art. 4.1 VFR-format (opsomming screeningsonderzoeken) – met gewijzigd tekstvoorstel goedgekeurd *
 • Voorstel tot aanpassing art. 1.4 en IV.132 KR (organisator clubmatch) – goedgekeurd
 • Voorstel tot toevoeging art. IV.54 KR (organisator tentoonstellingen)aanpassing – goedgekeurd
 • Voorstel tot schrappen art. IV.12 KR (beschikbaar stellen prijzen) – goedgekeurd
 • Voorstel tot aanpassing art. IV.121 KR (volgorde keuren KCM) – goedgekeurd
 • Voorstel tot aanpassing art. V.32 en art. V.33A KR (windhondenrennen) – goedgekeurd
 • Initiatiefvoorstel Scandia (prijsdifferentiatie KCM) o.b.v. gewijzigd tekstvoorstel bestuur (toevoeging lid 4. Art. IV.110 KR) bestuur RvB – goedgekeurd
 • Initiatiefvoorstel NVBBS/Nippon Inu (inz. standpunt WDS China) – aangenomen
 • Initiatiefvoorstel NVBBS/Nippon Inu (inz. aansluiten RvB voorstellen kennelclubs) – verworpen

 

*Tijdens de Algemene Vergadering is besloten om het Format VFR aan te passen. De wijziging betreft
artikel 4.1 en zal ingaan per 1 augustus 2016. Het nieuwe format VFR is op de website geplaatst. Het oude
format is ook nog beschikbaar en zal op 1 augustus van de website worden verwijderd.


NB: De ledenlijst met mutaties lidmaatschap Raad van Beheer is te vinden op het besloten gedeelte van de website bij Verenigingen: https://www.houdenvanhonden.nl/mijn-account/informatie-voor-verenigingen/ledenlijst-met-mutaties

 

Download hier het pdf van de besluitenlijst van de ALV van 11 juni 2016.