Besluitenlijst 49e AV 22 juni 2019

25-06-2019


BESLUITEN 49e ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BEHEER 2019

Op zaterdag 22 juni 2019 vond de 49e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats.

Hieronder treft u de besluitenlijst.

 • Notulen 47e Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 23 oktober 2018  – vastgesteld

 

 • Notulen 48e Algemene Vergadering d.d. 1 december 2018 – vastgesteld

 

 • Voorstel tot goedkeuring balans en staat van baten en lasten 2018 – aangenomen

 

 • Voorstel tot dechargeverlening aan het bestuur inzake gevoerd financieel beleid 2018 – aangenomen

 

 • Benoeming lid Financiële Commissie: gekozen is dhr. E. Siebers

 

 • Bestuursverkiezing: gekozen zijn dhr. C. Canta, dhr. J. Deckers en dhr. P. Mandigers

 

 • Initiatiefvoorstel Nippon Inu inzake Uitvoeringsregels Onderscheidingen  - aangenomen

 

 • Voorstel tot aanpassing artikel VI.29 KR t.a.v. dekreu eigenaar -  aangenomen

 

 • Voorstel tot aanpassing artikel VIII.2 KR t.a.v. BWG halfbroer - aangenomen

 

 • Voorstel tot aanpassing MAG test reglement - aangenomen

 

 • Benoeming Gezondheidscommissie: gekozen zijn Dr. J. Buijtels, Drs. M. Megens en Dr. ir. P. Oliehoek

 

 • Voorstel tot aanpassing artikel IV.12 KR (Commissie Exposities) - aangenomen

 

 • Voorstel tot aanpassing en toevoeging artikelen IV.6 en IV.9A KR (Commissie Keurmeesters) - aangenomen

 

 • Voorstel tot aanpassing artikelen KR t.a.v. ICT: voorstel aanpassing artikel  III.23 KR teruggetrokken, overige KR wijzigingen wel ter stemming gebracht - aangenomen

 

 • Voorstel tot aanpassing artikelen KR t.a.v. kennelnamen i.v.m. FCI regels - aangenomen

 

 • Voorstel tot aanpassing artikelen HR en KR t.a.v. AVG m.b.t. ledenlijsten en catalogi – de voorgestelde aanpassingen van artikel 5 HR en artikel 10 HR teruggetrokken. Stemming over artikel IV.26 KR - aangenomen

 

 • Voorstel tot aanpassing/schrapping diverse KR artikelen t.a.v. couperen - aangenomen

 

 • Voorstel tot aanpassing artikel IV.6 KR t.a.v. keurmeester in het buitenland -  aangenomen

 

 • Voorstel tot aanpassing artikel I.5 KR t.a.v. hulpmiddelenbeleid – voorstel 1 aangenomen