Besluitenlijst 51e AV 5 september 2020

Nieuwsbericht 8 september 2020


BESLUITEN 51e ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BEHEER 2020

 

Op zaterdag 5 september 2020 vond de 51e Algemene Vergadering van de Raad van Beheer plaats.

Hieronder treft u de besluitenlijst.

 

 

 • Voorstel tot vaststellen verslag 50e Algemene Vergadering d.d. 30 november 2019  – aangenomen

 

 • Voorstel tot goedkeuring balans en staat van baten en lasten 2019 – aangenomen

 

 • Voorstel tot dechargeverlening aan het bestuur inzake gevoerd financieel beleid 2019 – aangenomen

 

 • Voorstel aantal bestuursleden Raad van Beheer - verworpen

 

 • Bestuursverkiezing: gekozen zijn dhr. A. Makkink en dhr. J. Veeneman

 

 • Voorstel tot aanpassing Algemeen Onderzoeksreglement (AOR) -  aangenomen

 

 • Voorstel reparatie herziening tuchtrecht, incl. voorstel tot aanpassing artikel I.4 KR  - aangenomen

 

 • Voorstel tot aanpassing artikel IV.46 KR – IPO naar IGP – aangenomen

 

 • Voorstel tot aanpassing artikel V.1 KR (inenten honden) – aangenomen

 

 • Voorstel tot bekrachtiging aanpassing artikel VIII.1 KR (BWG) - aangenomen

 

 • Voorstel tot aanpassing artikel IV.100 KR (uitbreiding mogelijkheden KCM) – aangenomen

 

 • Benoeming leden Tuchtcollege: benoemd als lid van het Tuchtcollege in eerste aanleg mevr. drs. José Nienhuis-Koppes (lid), mevr. drs. ing. Astrid Veldhuizen-van ’t Hul (lid). Benoemd als lid van het Tuchtcollege van beroep: mevr. mr. Alexandra Boot (voorzitter), mevr. mr. Noëlle Aimée de Leon- van den Berg (vice voorzitter), de heer Albert Jan van Koerten (secretaris), de heer Gerard van Essen DVM PhD (lid), de heer Leon Verheugt (lid)

 

 

Thema’s

Na alle stemmingen waren er nog twee thema presentaties. Jur Deckers gaf een presentatie over Limited registration en Gabri Kolster schetste de ontwikkelingen rondom het kortsnuitenbeleid in Nederland.

 

Mededelingen

Jack Alberts had na 11 jaar bestuurslidmaatschap aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herverkiezing. Het bestuur heeft hem bedankt voor zijn enorme inzet voor de Nederlandse Kynologie.

 

Jur Deckers en Carel Canta hebben voorafgaand aan de rondvraag te kennen gegeven dat zij per direct aftreden als bestuurslid van de Raad van Beheer.